Vaig acabar escollint l'itinerari de Recerca una mica per mera causalitat i al final crec que va ser un gran encert. Aquest itinerari em va permetre ampliar els meus coneixements, tant de les polítiques públiques-part molt important de la nostra carrera-com dels diferents mètodes de recerca qualitatius i quantitatius. Les classes van ser molt dinàmiques, i mitjançant els treballs vam poder consolidar tots els coneixements adquirits. Les assignatures Disseny d'Enquestes i Disseny de Recerca són enfocades a conèixer els diferents mètodes i a saber com utilitzar-los. Les altres dues assignatures permeten conèixer de primera mà els programes estadístics (Stata o SPSS) i analitzar polítiques públiques. Crec que, molt encertadament, aquestes assignatures permeten repassar o aprendre de nou aquests programes que hem conegut al llarg de la carrera. En definitiva, considero que és un itinerari molt dinàmic, ja que permet centrar-se en els mètodes de recerca, amb molta pràctica, i afavoreix la participació en tot moment. Aprens a dissenyar una recerca, a analitzar diferents polítiques públiques i com implementar-les, a conèixer els diferents mètodes per desenvolupar una recerca,  i moltes coses més.Yolanda Pedrer Carrasco, Graduada en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, Promoció 2013Vaig escollir aquest itinerari per dos motius. El primer és que considerava que aquest itinerari proporcionava l'especialització més adequada i útil per a un criminòleg, i també més oportunitats laborals. El segon és que dels tres itineraris, aquest era el que més m'agradava per les assignatures que oferia. El que més em va agradar va ser el fet que en realitat no es fes pràcticament gens d'estadística, i la llibertat de poder realitzar un projecte de recerca per al treball de fi de grau. A més, també destacaria el fet que dues de les quatre assignatures consistissin a elaborar el treball de fi de carrera i que en les altres dues no hi hagués exàmens finals, sinó treballs pràctics i un parell de proves de coneixements de dos o tres temes. El que menys em va agradar, però, és que l'assignatura Dinàmiques de Comportament fos tan complexa i s'avancés en el temari sense tenir temps per assentar els coneixements adquirits a classe. Amb vista al futur acadèmic i professional, aquest itinerari m'ha permès conèixer i saber desenvolupar els passos per elaborar un projecte de recerca en l'àmbit criminològic.


David Rama Perdiguero, Graduat en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, Promoció 2013