Web Content Display

Objectius del Projecte

La visió de l’agrupació és esdevenir una plataforma de laboratori per la recerca i la innovació en els elements d’infraestructura intel·ligent de ciutat i tots els serveis de valor afegit resultants.

 

Els valors amb els que treballar aquesta visió són:

 

  • La participació com a inversió: Els centres de recerca han d’invertir en generar tecnologies IOT que transferir a la indústria. La publicació científica no és objectiu de l’agrupació sinó la seva comercialització cap a la indústria TIC.
  • Visió global i internacional. L’actuació de l’agrupació ha de tenir un abast global, centrat en iniciatives úniques i singulars de Catalunya com a palanca exterior.
  • Quàdruple hèlix. Els resultats dels projectes han d’encaixar en un model d’innovació de quàdruple hèlix, és a dir, permetre la col.laboració entre empresa, acadèmia, administració i ciutadà.

​El projecte es divideix en dos subprojectes: Infraestructures de Carrer Connectat, on participa el grup de recerca WN-IoTlab, i el subprojectes Valorització de les Dades de la IoT, on participa el grup de recerca WiSeCom.

Projecte 1: Infraestructures de Carrer Connectat

El projecte té l’objectiu de contribuir a la definició, implementació i desenvolupament de les infraestructures de carrer a la ciutat intel·ligent del futur. Per tal de dissenyar una arquitectura global que pugui donar resposta a totes les necessitats de connectivitat i serveis d’un entorn urbà, la originalitat del projecte es centrarà en tres elements tecnològics: 

  • Una infraestructura ICT integrada, multi-tecnologia i flexible, que suporti el esplegament dinàmic de diferents serveis de ciutat intel·ligent de manera àgil i eficient. 
  • Les tecnologies IoT de baix consum, que son la base per connectar els milions de dispositius sensors que es desplegaran a les ciutats, i generaran les dades que permetran extreure decisions intel·ligents. 
  • Les comunicacions vehiculars, que son imprescindibles per tal d’integrar en la ciutat del futur un element tant disruptiu com és el futur cotxe autònom i connectat. 

Aquest projecte és singular en la mesura que posa de relleu diverses iniciatives de la ciutat de Barcelona com a capital del mòbil, l’existència d’interessos reals en la indústria de la mobilitat (Seat) i el consorci 5GBarcelona. 

 

Projecte 2: Valorització de les Dades de la IoT

En aquest projecte es treballarà en dos casos d’ús: un de control dels fluxos energètics als carrers i un altres cas de sistema intel·ligent de control de mobilitat i intensitat de trànsit, que té relació amb el P1. Els desenvolupaments seguiran la filosofia de xarxes definides en base al concepte de “Software Defined Networks” (SDN), és a dir, (i) gestió centralitzada; (ii) separació completa dels components; (iii) interfícies estàndard obertes per a la comunicació basades en Aplicacions d’Interfície de Programació (API), protocols de flux obert i cloud-computing per aconseguir flexibilitat. Els algorismes avançats d'anàlisi de dades es centraran en mètodes d'extracció d’indicadors per a sèries temporals multi variants i en la classificació i previsió d'esdeveniments complexos basats en tècniques d'intel·ligència artificial. 

Partners