El procés de matrícula de primer curs és comú per a tots els graus de la UPF. Consulta la web general de matrícula: