1. No m'identifica
 2. Com sé si estic assignat a la UPF?
 3. Intento accedir a la matrícula i m'apareix el missatge següent: "No es pot fer la matrícula perquè la vostra cita no correspon a la data/hora actual
 4. Hi ha dades incorrectes que no puc modificar
 5. Puc modificar el grup d'una assignatura inclosa en una agrupació?
 6. Puc matricular-me de qualsevol grup?
 7. He de matricular les assignatures que vull reconèixer?
 8. No em deixa seleccionar l'ajut de matrícula o gratuïtat que em pertoca
 9. No em deixa seleccionar el pagament ajornat
 10. No em deixa seleccionar que sóc becari condicional
 11. M'he matriculat com a becari, però a la liquidació he d'abonar taxes acadèmiques
 12. He gravat la matrícula però no m'ha sortit impresa
 13. He imprès la matrícula, però amb aquest document no puc fer el pagament
 14. Em vull matricular a temps parcial, perquè treballo, com ho haig de fer?

   

1. No m'identifica

El teu usuari és el número del document d’identitat amb el qual et vas registrar  a l’Oficina de Preinscripció (DNI amb lletra, número de passaport, NIE o un altre document d'identitat).

La contrasenya per defecte és la teva data de naixement amb el format ddmmaaaa. Un cop dins del sistema, la pots canviar.

 

2. Com sé si estic assignat a la UPF?

Consulta el resultat de la teva assignació de plaça a la universitat al portal d’accés a la universitat

 

3. Intento accedir a la matrícula i m'apareix el missatge següent: "No es pot fer la matrícula perquè la vostra cita no correspon a la data/hora actual.

Consulta a la web de matrícula quan has de matricular-te.

 

4. Hi ha dades incorrectes que no puc modificar

Has de continuar el procés de matriculació. Un cop matriculat, has d'enviar una sol·licitud de modificació d'aquestes dades a través de la seu electrònica. Si es tracta d'un canvi de nom, de nacionalitat o de document d'identitat, l'has d'acreditar documentalment.

Un cop s'hagi fet el canvi corresponent a l'aplicació, ja t'apareixeran al Campus Global les dades correctes.

Si el codi postal de la teva població no apareix a la base de dades, posa el de la població gran més propera i demana amb posterioritat una sol·licitud de modificació de dades igual que a l’apartat anterior, fent constar el nom de la població.

 

5. Puc modificar el grup d'una assignatura inclosa en una agrupació?

No, les agrupacions no es poden modificar.

 

6. Puc matricular-me de qualsevol grup?

No, els grups no es poden modificar.

 

7. He de matricular les assignatures que vull reconèixer?

Sí. I, per facilitar la regularització del pagament de les taxes, a l’apartat de domiciliació bancària clica allà on diu “Pagament en dos terminis”, de manera que, al segon termini, al mes de desembre, quedaran tots els imports correctes. 

 

8. No em deixa seleccionar l'ajut de matrícula o gratuïtat que em pertoca

Vas lliurar la documentació corresponent que s’indica a la web de matrícula?

Si no la vas lliurar, no pots automatricular-te amb aquesta bonificació. Tanmateix, si la documentació és vigent a data d’inici de curs, pots fer amb posterioritat a la matrícula una sol·licitud de devolució de taxes al Punt d’Informació a l’Estudiant, adjuntant-hi la documentació vigent, i et retornarem l’import que et correspongui

 

9. No em deixa seleccionar el pagament ajornat
 

No es poden fraccionar els pagaments quan l'import de la matrícula és inferior a 450€.
Tampoc no podràs fraccionar el pagament si t'has acollit al préstec AGAUR.

 

10. No em deixa seleccionar que sóc becari condicional
 

Vas ser beneficiari de la beca general en el curs anterior o has obtingut la resolució favorable de l'acreditació econòmica MATRC de l'AGAUR i no pots seleccionar l'opció de becari condicional? Si no compleixes un d’aquests dos requisits, de moment hauràs de matricular-te com a no becari. Tanmateix, sí que pots demanar la beca general del Ministeri i la beca EQUITAT de l’AGAUR i, si te la concedeixen, la Universitat et retornarà d’ofici l’import que et correspongui.

 

11. M'he matriculat com a becari, però a la liquidació he d'abonar taxes acadèmiques
 

La beca no cobreix l'import de les taxes administratives; només l’import dels crèdits matriculats per primer cop.

 

12. He gravat la matrícula, però no m'ha sortit impresa

Accedint novament a la matrícula, clicant en l'opció "Consulta de matrícula" > "Visualitzar impressió", podràs imprimir-la.

 

13. He imprès la matrícula, però amb aquest document no puc fer el pagament
 

a) Si és domiciliació bancària, la Universitat gestionarà el càrrec de l'import de la matrícula al número de compte que hagis facilitat.Consulta el calendari de remeses bancàries de la web de matrícula.
b) Si és préstec AGAUR: l'AGAUR contactarà amb tu per comunicar-te l'autorització del préstec i la signatura del contracte.

 

14. Em vull matricular a temps parcial, perquè treballo. Com ho haig de fer?

Sol·licita la modalitat a temps parcial amb la documentació acreditativa a través de la Seu electrònica, a partir del 24 d'agost. Ara t'has de matricular de el tot primer curs, i fraccionar el pagament de matrícula en 2 terminis; en cas de concessió del temps parcial, es regularitzarà la teva matrícula amb el 50% del primer curs.