1. No m'identifica
 2. Com sé si estic assignat a la UPF?
 3. Intento accedir a la matrícula i m'apareix el missatge següent: "No es pot fer la matrícula perquè la vostra cita" no correspon a la data/hora actual
 4. Hi ha dades incorrectes que no puc modificar
 5. Puc modificar el grup d'una assignatura inclosa en una agrupació?
 6. Puc matricular-me de qualsevol grup?
 7. He de matricular les assignatures que vull reconèixer?
 8. No em deixa seleccionar l'ajut de matrícula o gratuïtat que em pertoca
 9. No em deixa seleccionar el pagament ajornat
 10. No em deixa seleccionar que sóc becari condicional
 11. M'he matriculat com a becari, però a la liquidació he d'abonar taxes acadèmiques
 12. He gravat la matrícula però no m'ha sortit impresa
 13. He imprès la matrícula, però amb aquest document no puc fer el pagament
 14. Què he de fer per combinar feina i estudis?

   

1. No m'identifica.

El teu usuari és el número del document d’identitat amb el qual et vas registrar a l’Oficina de Preinscripció (DNI amb lletra, número de passaport, NIE o un altre document d'identitat).

La contrasenya per defecte és la teva data de naixement amb el format ddmmaaaa. Un cop dins del sistema, la pots canviar.

 

2. Com sé si estic assignat a la UPF?

Consulta el resultat de la teva assignació de plaça a la universitat al portal d’accés a la universitat.

 

3. Intento accedir a la matrícula i m'apareix el missatge següent: "No es pot fer la matrícula perquè la vostra cita no correspon a la data/hora actual.

Consulta a la web de matrícula quan has de matricular-te.

 

4. Hi ha dades incorrectes que no puc modificar.

Has de continuar el procés de matriculació. Un cop t'hagis matriculat, has d'enviar una sol·licitud de modificació d'aquestes dades a través de la seu electrònica. Si es tracta d'un canvi de nom, de nacionalitat o de document d'identitat, l'has d'acreditar documentalment.

Un cop s'hagi fet el canvi corresponent a l'aplicació, ja t'apareixeran al Campus Global les dades correctes.

Si el codi postal de la teva població no apareix a la base de dades, posa el de la població gran més propera i demana amb posterioritat una sol·licitud de modificació de dades igual que a l’apartat anterior, fent constar el nom de la població.

 

5. Puc modificar el grup d'una assignatura inclosa en una agrupació?

No, les agrupacions no es poden modificar.

 

6. Puc matricular-me de qualsevol grup?

No, els grups no es poden modificar.

 

7. He de matricular les assignatures que vull reconèixer?

Sí. I, per facilitar la regularització del pagament de les taxes, a l’apartat de domiciliació bancària clica allà on diu “Pagament en dos terminis”, de manera que, al segon termini, al mes de desembre, quedaran tots els imports correctes. 

 

8. No em deixa seleccionar l'ajut de matrícula o gratuïtat que em pertoca.

Vas lliurar la documentació corresponent que s’indica a la web de matrícula?

Si no la vas lliurar, no pots matricular-te amb aquesta bonificació. Tanmateix, si la documentació és vigent a data d’inici de curs, pots fer amb posterioritat a la matrícula una sol·licitud de devolució de taxes al Punt d’Informació a l’Estudiant o al CAU d'Atenció Acadèmica a l'Estudiant, adjuntant-hi la documentació vigent, i et retornarem l’import que et correspongui.

 

9. No em deixa seleccionar el pagament ajornat.

No es poden fraccionar els pagaments quan l'import de la matrícula és inferior a 450€.

Tampoc no podràs fraccionar el pagament si t'has acollit al préstec AGAUR.

 

10. No em deixa seleccionar que sóc becari condicional.

Si has demanat la beca general 2024-2025, podràs matricular-te com a becari condicional, i el dia de matrícula ja et sortirà seleccionada l'opció de becari general. Per tant, no cal que ens facis arribar cap documentació. En qualsevol cas, has de complir els requisits acadèmics que estableix la convocatòria.

Si no t'apareix la opció "becari general" en el moment de fer la matrícula, és perquè no has sol·lictat la beca general i, per tant, t'hauràs de matricular com a no becari.

 

11. M'he matriculat com a becari, però a la liquidació he d'abonar taxes acadèmiques.

La beca no cobreix l'import de les taxes administratives, només l’import dels crèdits matriculats per primer cop.

 

12. He gravat la matrícula, però no m'ha sortit impresa.

Accedint novament a la matrícula, clicant en l'opció "Consulta de matrícula" > "Visualitzar impressió", podràs imprimir-la.

 

13. He imprès la matrícula, però amb aquest document no puc fer el pagament.

Quan formalitzis la matrícula hauràs de seleccionar una de les dues opcions de pagament:

a) Si és domiciliació bancària, la Universitat gestionarà el càrrec de l'import de la matrícula al número de compte que hagis facilitat. Consulta el calendari de remeses bancàries de la web de matrícula.

b) Si és préstec AGAUR: l'AGAUR contactarà amb tu per comunicar-te l'autorització del préstec i la signatura del contracte.

Recorda que sempre has de proporcionar-nos un compte bancari per tal que el puguem vincular al teu expedient.

 

14. Què he de fer per combinar feina i estudis?

Sol·licita la modalitat a temps parcial amb la documentació acreditativa a través de la Seu electrònica, a partir del 15 de juliol. Ara t'has de matricular de el tot primer curs, i fraccionar el pagament de matrícula en 2 terminis; en cas de concessió del temps parcial, es regularitzarà la teva matrícula amb el 50% del primer curs.