Grau en Humanitats i Grau en Global Studies

Vegeu la Normativa Acadèmica dels ensenyaments de grau (articles 10 i 11 sobre les convocatòries i l'avaluació dels aprenentatges)