TRIMESTRE ORDINÀRIA RECUPERACIÓ
1r Trimestre Del 10 al 21 de desembre del 2021
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies
Del 21 de gener a l'11 febrer del 2022.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Global Studies
2n Trimestre Del 22 de març a l'1 d'abril del 2022. 
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

Del 22 d'abril al 14 de maig del 2022.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

3r Trimestre Del 21 al 30 de juny del 2022.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

Del 8 al 15 de juliol del 2021.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

 

Es considera que hi ha coincidència d'exàmens quan el marge de temps entre els dos exàmens és inferior a trenta minuts, sempre que es realitzi en edificis diferents.
Si detectes que tens solapament d'horaris contacta amb el professor/a de l'assignatura.