TRIMESTRE ORDINÀRIA RECUPERACIÓ
1r Trimestre Del 12 al 22 de desembre del 2022
Llistat d'exàmens- Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies
Del 20 de gener al 4 febrer del 2023.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Global Studies
2n Trimestre Del 22 de març a l'1 d'abril del 2023. 
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

Del 21 d'abril al 6 de maig del 2023.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

3r Trimestre Del 20 al 29 de juny del 2023.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

Del 7 al 15 de juliol del 2023.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

 

Es considera que hi ha coincidència d'exàmens quan el marge de temps entre els dos exàmens és inferior a trenta minuts, sempre que es realitzi en edificis diferents. Si detectes que tens solapament d'horaris contacta amb el professor/a de l'assignatura.