TRIMESTRE ORDINÀRIA RECUPERACIÓ
1r Trimestre De l'11 al 20 de desembre del 2023.
Llistat d'exàmens- Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies
Del 19 de gener al 3 febrer del 2024.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies
2n Trimestre Del 13 de març al 22 de març del 2024. 
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

Del 12 d'abril al 27 d'abril del 2024.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

3r Trimestre Del 12 al 20 de juny del 2024.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

Del 4 a l'11 de juliol del 2024.
Llistat d'exàmens - Grau en Humanitats
Llistat d'exàmens - Grau en Global Studies

 

Es considera que hi ha coincidència d'exàmens quan el marge de temps entre els dos exàmens és inferior a trenta minuts, sempre que es realitzi en edificis diferents. Si detectes que tens solapament d'horaris contacta amb el professor/a de l'assignatura.