Identificadors de documents

Si has d'editar una revista, t'ajudem a sol·licitar l'ISSN i el DL

 

  • L'International Standard Book Number (ISSN) és un número d'identificació unívoc acceptat internacionalment per a publicacions periòdiques.
  • El Dipòsit Legal (DL) té la funció de recollir la producció bibliogràfica nacional, atorgant un número a cada edició d'una publicació.

 

També et recomanem afegir un Digital Object Identifier (DOI) als articles de la revista.El DOI és un identificador únic i permanent per a objectes digitals. Pots sol·licitar el DOI per als articles de les revistes científiques de la UPF i per a d’altres documents o objectes digitals.