Signatura científica: autoria i filiació

Tens una signatura que t'identifica clarament?

T'orientem perquè signis correctament els teus treballs científics per tal que les bases de dades bibliogràfiques internacionals recullin i comptabilitzin bé el teu nom i el de la UPF.

Per això, cal que:

  • Triïs una forma de signatura que t'identifiqui clarament i que et distingeixi dels altres.
  • En totes les publicacions realitzades per investigadors de la UPF, la Universitat hi aparegui sempre citada i de la mateixa manera.