El grup de recerca en Dret Laboral i de la Seguretat Social - GREDTiSS és un Grup d'Investigació, reconegut per la UPF, format pels Professors Julia López, Consuelo Chacartegui, Josep Fargas, Eusebi Colàs, Alexandre de le Court i Sergio Canalda de la Universitat Pompeu Fabra. El Grup ha dut a terme de forma conjunta des de l'any 2000 diferents projectes d'investigació per a l'anàlisi dels canvis polítics i reformes laborals, la judicialització dels models laborals, l'impacte de les noves tecnologies en els models de relacions laborals, les polítiques de protecció social en la crisi econòmica, la identificació de l'empresari, la descosificació dels drets socials i les fronteres entre treball formal i informal.

Destaquem d'entre els més recents els que estudien les normes internacionals des d'una perspectiva comparada: Noció de treballador i segmentació de drets socialsNoves institucions de gobernança en el Treball ambdós finançats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat espanyol. Actualment el Grup està treballant en un projecte d'investigació sobre les Convergències i divergències dels sistemes de negociació col·lectiva en el context d'estratègies d'occupació, finançat també pel Ministeri d'Economia i Competitivitat espanyol (DER2015-69652-P). A més, el Grup  organitza regularment seminaris a la UPF amb acadèmics internacionals així com seminaris sobre "reforma laboral i canvi polític". També va organitzar la 'Labour Law Research Network Inaugural Conference', que es va celebrar a Barcelona els dies 13, 14 i 15 de juny de 2013.

 
Entre les obres en què diversos dels membres del Grup han participat caldria fer una menció especial a The Idea of Labour Law (2011) coordinat per Brian Langille i Guy Davidov (Oxford University Press) així com Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment (2013), coordinat per Harry Arthurs i Katherine Stone (Rusell Sage Foundation) i Resocialising Europe in a Time of Crisis (2014), coordinat per Nicola Countouris i Mark Freedland (Cambridge University Press). Els membres del grup imparteixen, entre d'altres les  assignatures: Dret Individual i Dret Col·lectiu del Treball, Dret de la Seguretat Social, Dret Processal Laboral, Dret de la Protecció Social, Movilitat Internacional de Treballadors, i Resolució Alternativa de Conflictes en els graus en Dret i en  el de Relacions Laborals a la mateixa universitat.