En aquesta secció es presenten els seminaris i altres activitats organitzades pel greDTiSS o les conferències recents a les quals membres del grup han participat: