olpi

Presentació

Activitats

Promotores

Grup Violeta

Presentació

L'OLPI té com a objectiu la creació d'un instrument d'anàlisi i estudi de les polítiques d'igualtat -efectiva- entre dones i homes, prenent com a eix de referència els Plans d'igualtat. Tot aprofitant l'experiència que tant les coordinadores com les promotores tenen en l'estudi de temes d'igualtat, es tracta d'aportar intel·lectualment, de forma creativa, idees per a fomentar el desenvolupament de polítiques d'igualtat efectiva al segle XXI.

Els plans d'igualtat són una de les principals eines de construcció i planificació de les polítiques d'igualtat entre dones i homes, posada en marxa per les normes, davant els reptes que en les properes dècades les polítiques d'igualtat efectiva hauran de fer-hi front. Només des d'un anàlisi multinivell d'aquests Plans, que tingui en compte les normes comunitàries i s'interessi per la realitat del nostre país, es pot tenir una fotografia de conjunt d'aquestes polítiques. L'OLPI, amb una metodologia crítica en aquest camp, cercarà els problemes i dèficits que els Plans presenten, així com la difusió dels bons resultats que en altres casos puguin oferir.

El disseny, el desenvolupament i l'avaluació, són les tres fases que una planificació correcta de la igualtat efectiva ha d'integrar, tant si es tracta d'ocupadors privats com d'Administracions Públiques.

 

Activitats

2015-11-27 dia_internacional_violencia_genere_2015

Violència estructural per raó de gènere i resistència de les dones en el lloc de treball

 

"Reflexions al voltant de qüestions laborals i prestacions econòmiques a partir de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista a Catalunya"

  Agnès Pardell

Catedràtica de Dret del Treball de la Universitat de Lleida

M. Àngels Cabasés

Professora titular d'Economia de la Universitat de Lleida

*****

"La violència masclista en el treball a l'actual escenari de crisi econòmica"

Aida Ruiz

Directora de la Fundació Maria Aurèlia Capmany, IP del projecte EEA Grants "A Future Without Gap"

*******

"Violència de gènere: una visió des de la Inspecció de Treball"

Telma Vega

Inspectora de Treball, experta designada per la Inspecció de Treball de Catalunya per assetjament sexual i per raó de sexe

Discussant:

Consuelo Chacartegui

Professora Titular Dret del Treball i la S. Social UPF, Vicedegana Facultat de Dret

Dia: 27 de novembre 2015 / 16.00 h

Lloc: Sala Calsamiglia (40.035)
2014-11-25 PlanesIgualdad

25 novembre 2014

 

Violencia estructural y discriminación por razón de género: los
Planes de Igualdad y los Protocolos como instrumentos de
cambio 

Presenta: Olga Valverde

Catedrática UPF, IP del GReNeC Neurobiology of Behaviour Research Group 

"Violencia estructural: una mirada desde la salud pública"

Joan Benach

Profesor Titular UPF, Director del Grupo de Investigación en Desigualdades en la Salud (GREDS) -
Employment Conditions Network (EMCONET)

"Planes de Igualdad y Protocolos contra el acoso: una visión desde la Inspección del Trabajo"

Telma Vega
Inspectora de Trabajo, experta designada por la Inspecció de Treball de Catalunya para el grupo de acoso
sexual y por razón de sexo
"La violencia económica: otra manifestación de la violencia de género"
Aida Ruiz
Directora de la Fundació Maria Aurèlia Capmany, IP del proyecto EEA Grants "A Future Without Gap"
 
"Violencia estructural y Planes de Igualdad y Protocolos contra el acoso como instrumentos para erradicar la desigualdad"
Julia López
Catedrática UPF, IP del proyecto I+D ""New Governance Institutions in the Work Arena" 
 
Discussant: Consuelo ChacarteguiProfesora Titular UPF, Vicedecana de la Facultad de Derecho
 

Día: 23 noviembre 2014

Lugar: 40.241

 
2014-06-13 Fudge Mantouvalou

SEMINAR

Immigration and Human Social Rights in the Context of Economic Crisis
 

Precarious migrant status and precarious employment: the paradox of international rights for migrant workers

Judy Fudge

Professor of Labour Law - University of Kent

The Right to Non-Exploitive Work

Virginia Mantouvalou

Reader in Human Rights and Labour Law - University College London

Discussant

Chelo Chacartegui

Professora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - UPF

 

Day: 13 June 2014, 10.00 h

Room:  40.147 (Roger de Llúria)
 
 

2012.07.03

SEMINARI DRET DEL TREBALL

 
«Igualdad de género y reformas laborales en España», 
 
a càrrec de Beatriz Quintanilla Navarro, Professora adscrita de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Complutense de Madrid.
 
i
 
«Ejes de la reforma de la Seguridad Social: edad y género desde los principios de contributividad y solidaridad», 
 
A càrrec de Borja Suárez Corujo, Professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Autònoma de Madrid.
 
Organitzen: OLPI i el Grup de Recerca Consolidat en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GREDTiSS)
 
Activitat finançada per: Projecte I+D "Noción Legal de trabajador y segmentación de derechos sociales: aproximación comparada" [DER2010-18850] i per l'Institut Català de les Dones en el marc del Projecte "Noves formes de governança i temps de treball i oci: un estudi des del gender mainstreaming"
 
Dia: 7 de març de 2012
Hora: 16 hs
Sala 40.035 (Sala de Graus Albert Calsamiglia)
 
OLPI-1
SEMINARI DRET DEL TREBALL

"Seminari Italo-català sobre Temps de Treball i Temps de Vida: una Anàlisi des de la Perspectiva de Gènere"


A càrrec de

 • Chelo Chacartegui, Professora Titular Dret del Treball i la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra.
 • Gisella De Simone. Professore Ordinario di Diritto del Lavoro. Facoltà di Economia. Università degli Studi di Genova.
 • María Fernanda Fernández López. Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universidad de Sevilla.
 • Julia López López. Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra.
 • Gabriella Nicosia. Ricercatrice in Diritto del Lavoro. Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Catania.
 • Mª José Romero Ródenas. Professora Titular Dret del Treball i la Seguretat Social. Universidad de Castilla La Mancha.
 • Stefania Scarponi. Professore Straordinario di Diritto del Lavoro. Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Trento.
 • Glòria Solsona. Tècnica de projectes d'organització del temps de treball. Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball. Generalitat de Catalunya.
 • Yolanda Valdeolivas García. Professora Titular Dret del Treball i la Seguretat Social. Universidad Autónoma de Madrid.

Coordinadora: Consuelo Chacartegui

Activitat finançada per: Institut Català de les Dones. Convocatòria 2008-2009. Noves formes de governança i temps de treball i oci: un estudi des del gender mainstreaming

Dia: 30 d'octubre de 2009
Hora: 10 hs
Sala: 20.237

 

OLPI-2

SEMINARI DRET DEL TREBALL

"Judicialización y Modelo de Relaciones Laborales"


«Las fronteras del contrato de trabajo: su delimitación jurisprudencial», 
a càrrec de Antonio Martín Valverde, Magistrat de la Sala IV del Tribunal Suprem

i

«La Ley de Igualdad: aplicación jurisprudencial», 
A càrrec de Milagros Calvo Ibarlulcea, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Suprem

Coordinadors:
Jordi Agustí, Magistrat de la sala IV del Tribunal Suprem.
Julia López, Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra.
Fernando Salinas, Magistrat de la sala IV del Tribunal Suprem.

Organitzen: Escola Universitària de Relacions Laborals i l'Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Activitat finançada per: Institut Català de les Dones. Convocatòria 2008-2009 Noves formes de governança i temps de treball i oci: un estudi des del gender mainstreming

Dia: 29 de juny de 2009
Hora: 12 hs
Aula: Sala 40.035 (Sala de Graus Albert Calsamiglia)

 

OLPI-3

SEMINARI DRET DEL TREBALL

"Temps de vida i racionalitat horària: una visió des delgender mainstreaming"

A càrrec de

 • Cristina Carrasco, Professora Titular de Teoria Econòmica.Universitat de Barcelona.
 • Maria José González, Professora Agregada de Sociologia. Universitat Pompeu Fabra.
 • Manuel Ramón Alarcón, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Sevilla.
 • Julia López, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra.
 • Alejandro Cercas, Diputado al Parlamento Europe 

Organització i comentarista:

 • Consuelo Chacartegui, Professora Titular de Dret del Treball i la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra.

Dia: 29 de maig de 2009
Hora: 10 hs
Aula: Sala 40.035 (Sala de Graus Albert Calsamiglia)

2008-04-28

WORKSHOP

"Public policies and Gender"

Programa
10:00 h «Flexible Working Time and Gender»
Dra. Consuelo Chacartegui, Professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra.
10.30 h «Paid Family Leave in California»
Dra. Gillian Lester. Professor of Law U.C. Berkeley School of Law
11.15 h «Positive Discrimination in Criminal Law: is it possible? is it desirable?»
Dra. Elena Larrauri, Professora Titular de Dret Penal. Universitat Pompeu Fabra.
12:00 h «Paid Family Leave in Spain» Dra. Mª José González, Professora Agregada de Sociologia. Universitat Pompeu Fabra.
12:45 h «After Article 13 EC: time to move on?»
Dra. Erika Szyszczak. Professor of Law. University of Leicester.

Discussants: Dra. Julia López (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra) i Ariadna Aguilera (Professora de Dret Civil. Universitat Pompeu Fabra)

Coordinació: Consuelo Chacartegui

Activitat financiada per: I+D, ref. [MEC-SEG2006-00456]

Dia: 28 d'abril de 2008
Aula: Sala 40.247

 

2008-04-10

SEMINARI SOBRE POLÍTIQUES D'IGUALTAT I GÈNERE

"Transversalitat i polítiques d'igualtat efectiva entre dones i homes"

Programa
9.30 h «Nuevos métodos de gobernanza y políticas de corresponsabilidad de vida familiar y laboral»
Dra. Júlia López, Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra.
10.15 h «Principios de actuación política en la LOIEMH : representación equilibrada y empoderamiento, transversalidad de género y acción promocional en los ámbitos público y privado»
Dra. Teresa Pérez del Río, Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Cádiz.
11.15h «Una aproximación de conjunto de la LO 3/2007 desde sus contenidos»
Dra. María Fernanda Fernández, Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Sevilla.
12.15h «Tiempo de trabajo y tiempo de vida : de la conciliación a la corresponsabilidad familiar»
Dra. Margarita I. Ramos, Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de La Laguna.
14h Dinar
15.30h «¿Igualdad a través del Derecho Penal?» Dra. Elena Larrauri, Professora Titular en Dret Penal. Universitat Pompeu Fabra.
16.30 h «Una aproximación de la investigación básica y clínica sobre salud y género»
Dra. Olga Valverde, Professora Titular en Psicobiologia. Universitat Pompeu Fabra.
17.30 h «Violencia doméstica y desarrollo autonómico del Estatuto en Catalunya» 
Dra. Agnes Pardell, Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Lleida i Diputada al Parlament de Catalunya.

Comentaristes: Consuelo Chacartegui (Professora Titular en Dret del Treball i de la Seguretat de la Universitat Pompeu Fabra) i Anna Salas (Abogada i Professora Associada en Dret Laboral de la Universitat Pompeu Fabra).

Coordinació: Dra. Julia López

Activitat financiada per: I+D, ref. [MEC-SEG2006-00456]

Dia: 10 d'abril de 2008
Aula: 40.047A

 

 

SEMINARI DRET DEL TREBALL

"Judicialització i sistemes de relacions laborals"

Dia: 7 de juliol de 2007
Aula:40.S02

 

Promotores

 • Julia López López (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra) Coordinadora
 • Consuelo Chacartegui Jávega (Professora Titular d’Universitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra) Coordinadora
 • María Fernanda Fernández López (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universidad de Sevilla)
 • Mª. Teresa López López ( Professora Titular d’Universitat d’Economia Aplicada. Universidad Complutense de Madrid) 
 • Agnès Pardell Veà (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Lleida) 
 • Teresa Pérez del Río (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universidad de Cádiz) 
 • Margarita Isabel Ramos Quintana ( Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universidad de La Laguna)