olpi

Presentació

Activitats

Promotores

Grup Violeta

Presentació

L'OLPI té com a objectiu la creació d'un instrument d'anàlisi i estudi de les polítiques d'igualtat -efectiva- entre dones i homes, prenent com a eix de referència els Plans d'igualtat. Tot aprofitant l'experiència que tant les coordinadores com les promotores tenen en l'estudi de temes d'igualtat, es tracta d'aportar intel·lectualment, de forma creativa, idees per a fomentar el desenvolupament de polítiques d'igualtat efectiva al segle XXI.

 

Els plans d'igualtat són una de les principals eines de construcció i planificació de les polítiques d'igualtat entre dones i homes, posada en marxa per les normes, davant els reptes que en les properes dècades les polítiques d'igualtat efectiva hauran de fer-hi front. Només des d'un anàlisi multinivell d'aquests Plans, que tingui en compte les normes comunitàries i s'interessi per la realitat del nostre país, es pot tenir una fotografia de conjunt d'aquestes polítiques. L'OLPI, amb una metodologia crítica en aquest camp, cercarà els problemes i dèficits que els Plans presenten, així com la difusió dels bons resultats que en altres casos puguin oferir.

El disseny, el desenvolupament i l'avaluació, són les tres fases que una planificació correcta de la igualtat efectiva ha d'integrar, tant si es tracta d'ocupadors privats com d'Administracions Públiques.

 

Activitats

29-03-2017: Seminari: Gènere i Universitat en Temps de Crisi. Grup Violeta

Formació universitària versus discriminació laboral: una anàlisi en el marc de la Xarxa Vives d’universitats", per Agnès Pardell - Catedràtica de Dret del Treball i la S. Social de la Universitat de Lleida i M. Àngels Cabasés - Professora titular d’Economia de la Universitat de Lleida

La recerca feminista i de gènere en l’actual model universitari”, per Nuria Pumar - Professora titular de Dret del Treball i de la S. Social de la Universitat de Barcelona i Directora de l’Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (iiEDG)

 “Gènere en temps de crisi: aproximació des de la Inspecció de Treball”, per Telma Vega - Inspectora de Treball, experta designada per la Inspecció de Treball de Catalunya per assetjament sexual i per raó de sexe.

Comentarista: Julia López  - Catedràtica de Dret del Treball i la S. Social UPF

Presenta: Consuelo Chacartegui - Professora Titular Dret del Treball i de la S. Social UPF, Vicedegana Facultat de Dret

__________________________________________________________________

27-11-2015: Violència estructural per raó de gènere i resistència de les dones en el lloc de treball

"Reflexions al voltant de qüestions laborals i prestacions econòmiques a partir de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista a Catalunya", per  Agnès Pardell - Catedràtica de Dret del Treball de la Universitat de Lleida i M. Àngels Cabasés - Professora titular d'Economia de la Universitat de Lleida

*****

"La violència masclista en el treball a l'actual escenari de crisi econòmica", per Aida Ruiz - Directora de la Fundació Maria Aurèlia Capmany, IP del projecte EEA Grants "A Future Without Gap"

*******

"Violència de gènere: una visió des de la Inspecció de Treball", per Telma Vega - Inspectora de Treball, experta designada per la Inspecció de Treball de Catalunya per assetjament sexual i per raó de sexe

Discussant:Consuelo Chacartegui - Professora Titular Dret del Treball i la S. Social UPF, Vicedegana Facultat de Dret

_________________________________________________________________

 

25 noviembre 2014: Violencia estructural y discriminación por razón de género: los Planes de Igualdad y los Protocolos como instrumentos de cambio 

Presenta: Olga Valverde - Catedrática UPF, IP del GReNeC Neurobiology of Behaviour Research Group 

"Violencia estructural: una mirada desde la salud pública", por Joan Benach - Profesor Titular UPF, Director del Grupo de Investigación en Desigualdades en la Salud (GREDS) -Employment Conditions Network (EMCONET)

"Planes de Igualdad y Protocolos contra el acoso: una visión desde la Inspección del Trabajo", por Telma Vega -Inspectora de Trabajo, experta designada por la Inspecció de Treball de Catalunya para el grupo de acososexual y por razón de sexo

"La violencia económica: otra manifestación de la violencia de género", por Aida Ruiz -Directora de la Fundació Maria Aurèlia Capmany, IP del proyecto EEA Grants "A Future Without Gap"
 
"Violencia estructural y Planes de Igualdad y Protocolos contra el acoso como instrumentos para erradicar la desigualdad", por Julia López - Catedrática UPF, IP del proyecto I+D ""New Governance Institutions in the Work Arena" 
 
Discussant: Consuelo Chacartegui - Profesora Titular UPF, Vicedecana de la Facultad de Derecho

_________________________________________________________________

7 marzo 2012: Seminario
"Igualdad de género y reformas laborales en España", por Beatriz Quintanilla Navarro - Professora adscrita de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universitat Complutense de Madrid.
 
"Ejes de la reforma de la Seguridad Social: edad y género desde los principios de contributividad y solidaridad", por Borja Suárez Corujo - Professor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,  Universitat Autònoma de Madrid.
 
Financiado por: Proyecto I+D "Noción Legal de trabajador y segmentación de derechos sociales: aproximación comparada" [DER2010-18850] y el Institut Català de les Dones en el marc del Projecte "Noves formes de governança i temps de treball i oci: un estudi des del gender mainstreaming"

___________________________________________________________________

30 Octubre 2009:Seminari Italo-català sobre Temps de Treball i Temps de Vida: una Anàlisi des de la Perspectiva de Gènere


A càrrec de

 • Chelo Chacartegui, Professora Titular Dret del Treball i la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra.
 • Gisella De Simone, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro. Facoltà di Economia. Università degli Studi di Genova.
 • María Fernanda Fernández López, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universidad de Sevilla.
 • Julia López López,  Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra.
 • Gabriella Nicosia, Ricercatrice in Diritto del Lavoro. Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Catania.
 • Mª José Romero Ródenas, Professora Titular Dret del Treball i la Seguretat Social. Universidad de Castilla La Mancha.
 • Stefania Scarponi, Professore Straordinario di Diritto del Lavoro. Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Trento.
 • Glòria Solsona, Tècnica de projectes d'organització del temps de treball. Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball. Generalitat de Catalunya.
 • Yolanda Valdeolivas García, Professora Titular Dret del Treball i la Seguretat Social. Universidad Autónoma de Madrid.

Coordinadora: Consuelo Chacartegui - Profesora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social, UPF

Activitat finançada per: Institut Català de les Dones. Convocatòria 2008-2009. Noves formes de governança i temps de treball i oci: un estudi des del gender mainstreaming
_________________________________________________________

29 Junio 2009: Seminario "Judicialización y Modelo de Relaciones Laborales"

Las fronteras del contrato de trabajo: su delimitación jurisprudencial”, por Antonio Martín Valverde, Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo

“La Ley de Igualdad: aplicación jurisprudencial”, por  Milagros Calvo Ibarlulcea, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo

Coordinadores:
Jordi Agustí, Magistrado de la sala IV del Tribunal Supremo.
Julia López, Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social, UPF
Fernando Salinas, Magistrado de la sala IV del Tribunal Supremo.

Activitat finançada per: Institut Català de les Dones. Convocatòria 2008-2009 Noves formes de governança i temps de treball i oci: un estudi des del gender mainstreming

______________________________________________________

29 Maig 2009: Seminari "Temps de vida i racionalitat horària: una visió des del gender mainstreaming"

A càrrec de:

 • Cristina Carrasco, Professora Titular de Teoria Econòmica,Universitat de Barcelona.
 • Maria José González, Professora Agregada de Sociologia, UPF
 • Manuel Ramón Alarcón, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat de Sevilla.
 • Julia López, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat Pompeu Fabra.
 • Alejandro Cercas, Diputat al Parlament Europeu

Comentarista: Consuelo Chacartegui, Professora Titular de Dret del Treball i la Seguretat Social, UPF

______________________________________________________

28 April 2008: Workshop on "Public policies and Gender"

Program:
10:00 h «Flexible Working Time and Gender», by  Consuelo Chacartegui, Professor of Labour and Social Security Law, UPF
10.30 h «Paid Family Leave in California», by Gillian Lester,  Professor of Law U.C. Berkeley School of Law
11.15 h «Positive Discrimination in Criminal Law: is it possible? is it desirable?», by Elena Larrauri, Professor of Criminal Law, UPF
12:00 h «Paid Family Leave in Spain» by Mª José González, Professor of Sociology, UPF
12:45 h «After Article 13 EC: time to move on?», by Erika Szyszczak, Professor of Law. University of Leicester.

Discussants:

Julia López - Professor of Labour and Social Security Law, UPF Ariadna Aguilera – Professor of Civil Law, UPF
______________________________________________________

10 Abril 2008: Seminari sobre  "Transversalitat i polítiques d'igualtat efectiva entre dones i homes"

Programa
9.30 h «Nuevos métodos de gobernanza y políticas de corresponsabilidad de vida familiar y laboral», per  Júlia López, - Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social, UPF

10.15 h «Principios de actuación política en la LOIEMH : representación equilibrada y empoderamiento, transversalidad de género y acción promocional en los ámbitos público y privado», per
Teresa Pérez del Río - Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Cádiz

11.15h «Una aproximación de conjunto de la LO 3/2007 desde sus contenidos», per María Fernanda Fernández - Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Sevilla

12.15h «Tiempo de trabajo y tiempo de vida : de la conciliación a la corresponsabilidad familiar», per Margarita I. Ramos, - Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat de La Laguna.

15.30h «¿Igualdad a través del Derecho Penal?», per Elena Larrauri - Professora Titular en Dret Penal, UPF

16.30 h «Una aproximación de la investigación básica y clínica sobre salud y género», per Olga Valverde - Professora Titular en Psicobiologia, UPF

17.30 h «Violencia doméstica y desarrollo autonómico del Estatuto en Catalunya» , per Agnes Pardell - Catedràtica en Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat de Lleida i Diputada al Parlament de Catalunya.

Comentaristes:

Consuelo Chacartegui - Professora Titular en Dret del Treball i de la Seguretat, UPF

Anna Salas - Abogada i Professora Associada en Dret Laboral , UPF
 ______________________________________________________

 

Promotores

 • Julia López López (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra) Coordinadora
 • Consuelo Chacartegui Jávega (Professora Titular d’Universitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra) Coordinadora
 • María Fernanda Fernández López (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universidad de Sevilla)
 • Mª. Teresa López López ( Professora Titular d’Universitat d’Economia Aplicada. Universidad Complutense de Madrid) 
 • Agnès Pardell Veà (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de Lleida) 
 • Teresa Pérez del Río (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universidad de Cádiz) 
 • Margarita Isabel Ramos Quintana ( Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universidad de La Laguna)