En aquest apartat es presenta la investigació que està desenvolupant actualment el greDTiSS, així com sobre els projectes en els quals ha participat anteriorment: