Altres Projectes d'Investigació amb participació de membres del GREDTiSS

1999-2002

"Protección Social y trabajo a tiempo parcial"

Ref.: PB-98-0028 / Investigador principal: Dr. Santiago González Ortega (U. Carlos III)

1996-1998

"La discriminación salarial de la mujer: como detectar su existencia, criterios jurídicos que la definen y su consideración en la valoración de puestos de trabajo"

Ref.: RS/EL 61/96 / Investigador principal: Dr. Jaume García (UPF)

1995-1999

"Protección Social y salud de los trabajadores"

Investigador principal: Dr. Fernando García Benavides (UPF)

Altres Activitats del Grup

1999-2000

Finançament per grups d'investigació estables

Ajudes del Vicerectorat de Docència, Doctorat i Programació, de la Universitat Pompeu Fabra, dins del Pla de Mesures de Suport a la Investigació, modalitat COFRE (Ajuda per la cofinanciació de les activitats dels Grups d'Investigació)

1999-2000 i 2000-2001

Innovació docent

Ajudes del Vicerectorat de Docència, Doctorat i Programació, de la Universitat Pompeu Fabra, dins del Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docent, dels cursos 1999-2000 i 2000-2001, per la creació de continguts en suport digital per les assignatures de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Des de 1990

Col·laboració en publicacions

Participació en el "Diccionari Jurídic Català", editat per la Fundació Jaume Callís, a través de l'elaboració d'una sèrie de veus.

Participació en la revista "Justicia Laboral", de l'editorial Lex Nova, realitzant els comentaris de jurisprudència corresponents a la Crònica de Jurisprudència X, Seguretat Social des de 1990.