"La derogación de las ordenanzas laborales y la cobertura por convenios colectivos sectoriales de una regulación suficiente sobre materias que el E.T. remite a la negociación colectiva"

Ref.: PB95-0982 / Investigadora principal: Dra. Julia López / Període: 1/10/96 a 1/10/99

L'estudi tenia com a finalitat analitzar la sustitució per part de la negociació col·lectiva de l'Acord de Cobertura de Buits, de 28 d'abril de 1997, que es possà en marxa per part dels agents socials per tal de cobril els buits de regulació que la derogació de les Ordenances havia provacat.

Els objetius principals que aquest treball de recerca es plantejaven, era analitzar en quina mesura i amb quina densitat s'havien substituit per la negociació col·lectiva els espais que, un cop derogades les Ordenances laborals, restaven dins l'àmbit d'aplicació de l'Acord de Cobertura de Buits.

A l'estudi realitzat, es manifesta la diversitat de solucions que els diferents sectors i subsectors han anat donant a l'absència de negociació col·lectiva, sens dubte per la diversitat de les realitats socials subjacents.

Fruit d'aquest projecte de recerca, s'han realitzat dues publicacions per part d'alguns membres del greDTiSS, que es corresponen amb les diferents fases del procés d'estudi. D'altra banda, es van realitzar dos seminaris a la Universitat Pompeu Fabra, als mesos de desembre de 1999 i gener del 2000, on es van tractar els resultats aplicatius de l'Acord de Cobertura de Buits, al primer d'ells, i on s'estudià la situació de la negociació col·lectiva a nivell comparat amb Itàlia, amb la participació dels professors Lorenzo Gaeta, Guido Balandi, Mario Rusciano i Bruno Caruso.