Membres Membres

LÓPEZ LÓPEZ, JULIA

Doctora en Dret<br>Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Departament de Dret

+34 93 542 1642
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

OORCID LinkORCID


Julia López López és Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona des del 1996 i investigadora del grup de recerca en dret laboral i de la seguretat social GREDTISS. Al seu torn, és Visiting Research Scholar al Nanovic Institute de la Universitat de Notre Dame de forma anual des de 2003. També ha fet estàncies de formació a Roma (Universitat de Roma), Paris (Universitat de París-Nanterre II), Brussel·les (Institut d'Estudis Europeus de la Universitat Lliure de Brussel·les - ULB) i a Nàpols (Universitat de Nàpols). A més a més, és membre del advisory committee de la Labour Law Research Network, i ha format part del comitè organitzador de la Conferència Inaugural celebrada el 13-15 de juliol de 2013 a Barcelona.

Entre els ultims projectes d'investigavió en que ha participat, es troben:  "Treball precari i drets socials" organitzat pel Working Lives Research Institute (London Metropolitan University) i finançat per la Comissió Europea. Ha sigut la investigadora principal dels projectes: "Noves institucions de governança en el Treball " i " Noció de treballador i segmentació de drets socials", i en l'actualitat és investigadora principal, juntament amb Consuelo Chacartegui Jávega, del projecte " Convergencies i divergencies dels sistemes de negociació col·lectiva en el contexte de estratègies d'ocupació" finançats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.
 

Actualment és avaluadora de l'ERC Starting Grant Call 2015 (European Research Council, 2015) i del  " Grants and Fellowships 2016" (Fund for Scientific Research - FRNS, Bélgica, 2016)

 

Selecció de publicacions d'entre les més recents:

 • "Age as Factor of Discrimination and Collective Dismissals”, a Rönnmar, M.; Votinius, J.J. (eds), Festskrift till Ann-Numhauser Henning, Lund: University of Lund, 2017

 • “Responding to anti-union legal reforms: labor movement strategies in contemporary Spain”, a Comparative Labour Law and Policy Journal, Vol. 38, 2017

 • “The Regulation of Temporary Immigration as Part of New Forms of the Supply Chain: Segmenting Labour Rights for Workers”, a Owens, R. y Howe J. (eds.) Temporary Labour Migration in the Global Era: The Regulatory Changes,  Hart Publishing,  2016

 • Negociación Colectiva y Gobernanza de las Relaciones Laborales: Una Lectura de la Jurisprudencia tras la Reforma Laboral, Ed. Bomarzo, 2016.   

 • La extinción del contrato como última ratio: Los mecanismos de protección del contrato de trabajo, Ed. Bomarzo,  2015

 • “Policy responses at national and EU level” in EU Social and Labour Rights and EU Internal Market Law", Informe Nacional per a l'European Parliament's Committee on Employment Affairs (EMPL), 2015,  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563457/IPOL_STU%282015%29563457_EN.pdf

 • “Age Discrimination and labour Law in Spain”, a Ann Numhauser-Henning, Mia Rönnmar (eds), Age discrimination and labour law : comparative and conceptual perspectives in the EU and beyond,  Wolters Kluwert, 2015

 • "Anti-Austerity activism strategies: combining protest and judicialization in Spain",  a Trebilcock, A. y Blackett, A. (eds.), Research Handbook on Transnational Labour Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015

 • "The increasing trend to formalize the segmentation of workers' right: Tensions among regulatory levels", a López López, J. (Editor Convidat),  Segmentation and Labor Rights, Monographic issue of the Comparative Labor Law and Policy Journal, Vol. 36, Issue 2 - Winter 2015

 • "Solidarity and the re-socialization of risk: analysing ETUC strategies to face the crisis”, a Contouris, N. & Freedland, M. (eds),  Resocialising Europe in a Time of Crisis.,  Cambridge: Cambridge University Press, 2014

 • “Del Estatuto del Trabajador a los Estatutos de los Empleados: la descontractua-lización laboral de la protección”, a Los Estatutos de los Trabajadores: papel de las normas y la jurisprudencia en su formulación, Lex Nova, 2014

 • “Descuelgue del convenio colectivo y cambio de unidad aplicativa. Una interpretación acorde con el modelo constitucional”, in  Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, Vol: 4,  2014

 • “Breaking the nexus between flexibility and security: flexiprecarity as the Spanish version of the model”, a European Labour Law Journal, Vol. 5 (1),  2014

 • "Social Rights in Changing Labor Markets: Caring for Caregivers in the European Union", a Stone, K., and Arthurs, H.(eds) , Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment, New York: Russel Sage Foundation, 2013

 • "Elementos de definición del modelo de relaciones laborales por las normas de OIT y comunitarias: la desestabilización por la reforma laboral (2012)", a Revista de Derecho Social , Vol: 57, 2012

 • "From Conflict to Regulation: The Transformative Function of Labour Law", a Davidov, G. & Langille, B. (eds), The Idea of Labour Law,  Oxford: Oxford University Press, 2011  

 • "La construcción de derechos sociales: judicialización y aplicación de los convenios de la OIT", a López, J., Freedland, M., Caruso, B., Stone, K. (coords),  La aplicación de los convenios de la OIT por los jueces nacionales: en caso español desde una perspectiva comparada, Albacete: Editorial Bomarzo, 2011

 • “Visibilidad de la huelga y contenido del derecho fundamental: el insuficiente marco legal de garantía", a Crisis, reforma y futuro del derecho del trabajo. Estudios ofrecidos en memoria del profesor Ignacio Albiol Montesinos, (coordinado por Luis Miguel Camps Ruiz, Tomás Sala Franco, y Juan Manual Ramírez Martínez),  Ed. Tirant Lo Blanc, 2010

 

Selecció de Ponències i Congressos d'entre els més recents:

 • Different models of “Brexit” in the EU: Americanization of European Labour Law?, ponència a la 3ra. Conferència de la LLRN, Toronto 25 Juny 2017.

 • Judicialization of Labour Law as a Form of Activism”, Workshop on Models of Collective Bargaining and Labour Law”, al workshop: "Models of Collective Bargaining and Labour Law", IISIL, Oñati, 22 Juny 2017

 • Responding to anti-union legal reforms: labor movement strategies in contemporary Spai", a la  conferència "International Meeting on Barriers to Union Organizing", Fundazione Giuseppe Pera, Italia, 11 març 2016.
 • Contradictions and European Futures: How and Why Labor Law Matters, ponència a la 22ena.International Conference of Europeanists Contradictions: Envisioning European Futures, Paris, 8 de Juliol 2015

 • New Governance Institutions in the Work Arena, ponència amb T. Novitz, B. Langille, I. Schömann a la 2ona. conferència de la LLRN, Amsterdam, 25 de Juny 2015 

 • Flexicurity or Flexiprecarity? Austerity, Inequality and Recovery in Spain and Around the World,  conferència al Midyear Meeting of the ABA International Labor and Employment Law Committee, Barcelona, 3 de Maig 2015

 • The effects of crisis management measures for younger workers in Spain, conferència al workshop " Youth unemployment, inclusion and labour law", Universitat d'Estocolm, 13 de març 2015

 • Flexiprecarity: A Spanish version of flexicurity amb S. Canalda i Alex de le Court, conferència inaugural al 1er Congrés internacional de la Labour Law Research Network (LLRN), Universidad Pompeu Fabra, 13 de Juny 2015
 • Strategies Against Demutualization - The ETUC Approach, conferència al congres "Resocialising Europe and the mutualization of risks to workers", University College of London, 15 de maig 2012 http://www.resocialisingeurope.org/

 • Judicialization and ILO Conventions: the Spanish case from a multilevel perspective, ponència a la "2nd. Conference on Regulating for a Fair recovery Network", International Labour Office (ILO), Ginebra,7 de Juliol 2011

 • Complex and interactive strategies of Trade unions: negotiating Council Directives and organizing euro-strikes, conferència al "Council for European Studies. 18th. International Conference of Europeanists", 20 Juny 2011

 • Critique of Immigration policies in the EU from a Human Rights perspective: the Sub-Saharan and Roma cases,  Seminari a la Cornell University, EEUU, 18 d'Octubre 2010.

 • Caring for caregivers from law: empowerment for women as capabilities, amb C. Chacartegui y C. Gonzalez Cantón, seminari a: “Employment Regulation After the Standard Contract of Employment:  Innovations in Regulatory  Design” , Russell Sage Foundation, 22 de Setembre  2010

 • From Conflict to Regulation: The Integrative Function of Labor Law,  al workshop: "The Idea of Labor Law", St. Catharine's College, Cambridge,9 d'Abril 2010

 • Work and Family Time, taula rodona amb la Prof. C. Chacartegui , 19è. Congrés Mundial de la International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL),  Sydney, 2 de setembre 2009

 

Línies de recerca:

 • Judicialització de drets laborals i normes internacionals.
 • Polítiques d'igualtat i gènere.
 • Dret del Treball i la seva funció social

 

Docència

Julia López ha sigut guardonada amb el Premi del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra a la Qualitat a la Docència (amb Acord del Jurat del Premi del 22 de juliol del 2010) al reconeixement docent dins de la titulació d'Estudis de Relacions Laborals - Facultat de Dret.

Trams condedits:
 • Cinc trams de recerca (1979-1985, 1986-1992, 1993-1999, 2000-2006 i 2009-2015)
 • Cinc trams autonòmics de recerca (1979-1985, 1986-1992, 1993-1999, 2003-2008 i 2009-2015)
 • Sis trams de docència (1979-1984, 1984-1989, 1989-1994, 1994-1999, 2000-2004 i 2005-2009)
 • Sis trams autonòmics de docència ( 1979-1984, 1984-1989, 1989-1994, 1994-1999, 2000-2004 i 2005-2009)