Vés enrere Chacartegui Javega, Consuelo

CHACARTEGUI JAVEGA, CONSUELO

CONSUELO CHACARTEGUI JAVEGA
Departament de Dret
Vice-degana Facultat de Dret
Doctora en Dret
Professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social des de 2001, és llicenciada en Dret per la Universitat de València (1992), Llicenciada en Grau (tesina) per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (1994) i Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, amb la qualificació d'excel·lent cum laude per unanimitat (1998). Es professora de la Universitat Pompeu Fabra des de 1995, membre del grup de recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (greDTISS) i Vice-Degana de la Facultat de Dret amb funcions de direcció de la titulació de Relacions Laborals des de 2008. És membre del Consell de Govern des de 2004 i de diverses comissions a la UPF, com la Comisssió d'Igualtat i la Comissió de Relacions Internacionals.

Recentment va participar al proyecte de recerca finançat per la Comissió i el Parlament Europeu "Compatibility of social and labour rights recognised in EU legislation with European internal market and competition law" (Referència IP/A/EMPL/FWC/2013-021/C3 ; I.P.: Dagmar Schiek). Entre els darrers projectes d'investigavió en que ha participat, es troben:  "Treball precari i drets socials" organitzat pel Working Lives Research Institute (London Metropolitan University) i finançat per la Comissió Europea, "Noves institucions de governança en el Treball" i "Noció de treballador i segmentació de drets socials", i en l'actualitat és investigadora principal, juntament amb Julia López López,  del projecte " Convergencies i divergencies dels sistemes de negociació col·lectiva en el contexte de estratègies d'ocupació", tots ells finançats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Va ser membre del International Organizing Comittee de la Labour Law Research Network Inaugural Conference (2013). Ha realitzat estades de recerca a l'Instituto di Diritto del Lavoro della Università de Catania (2001) i l'Organització Internacional del Treball (2006). Ha rebut varis premis, entre els quals figuren el Premi Francesc Layret (1999) atorgat per l'Associació Catalana de Iuslaboralistes i la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a la Qualitat Docent Universitària per la seva col·laboració a l'obra col·lectiva "Introducció a la Docència: Horitzó Bolònia" (2004). Cal destacar també la seva participació en els equips que han rebut el premi col·lectiu del Consejo Económico y Social (en les edicions de 2000 i 2009). Ha participat com a experta en la comissió del Congrès dels Diputats per l'ordenació del temps de treball i la conciliació de la vida laboral i familiar (2006), així com experta en diverses comissions del Ministeri d'Igualtat (2008).

Línies de recerca

Dret del Treball i Dret Social Comunitari, Empreses de Treball Temporal, Discriminació en el treball per motius d'orientació sexual, Discriminació en el treball per raó de gènere, Accident de treball, clàusules mediambientals en la negociació col·lectiva

Publicacions

(les més rellevants)

 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2019).   Collective Bargaining: Spain”, en AA.VV.. (Ed: Likkunnen, U.). Collective Bargaining in Labour Law Regimes. A Global Perspective, Springer,Switzerland .
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2019). 'Ecofeminismo y corresponsabilidad: una mirada desde Cataluña', en AA.VV (coord. López López). Derechos@género, Bomarzo.pp. 247-271
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2019). 'Deportistas profesionales y salud laboral: una perspectiva de género', Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte, num. 13, 2019, pp. 1-26.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2019). “Trade Unions’ Action for Refugees and Asylum Seekers: Mapping the Process to Agency” en AA.VV. (Ed: López López, J.), Collective Bargaining and Collective Action. Labour Agency and Governance in the 21st Century?, Hart Publishing, Oxford, pp. 145-164.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2018). 'Workers’ Participation and Green Governance', Comparative Labor Law & Policy Journal, núm. 40, 2018, pp. 89-107.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2018). Negociación colectiva y sostenibilidad medioambiental. Un compromiso social y ecológico, Bomarzo, 2018, ISBN 978-84-17310-43-1.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2018). 'Videovigilancia en el lugar de Trabajo y ‘Expectativa Razonable de Privacidad’ según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Comentario a la Sentencia de 9 de enero de 2018” (Caso López Ribalda Contra España)', Revista de Derecho Social, núm. 83, 2018,  pp. 119-132.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. y TERRADILLOS ORMAETXEA, E. (2018). 'El impacto socio-laboral del Brexit sobre las personas trabajadoras vascas que se desplazan temporalmente al Reino Unido: problemas y propuestas', en AA.VV. (dir: Bengoetxea, J.R.), Nuevas narrativas para Europa: ¿Qué Europa reconstruir tras 60 años de los Tratados de Roma?, Dyckinson, Madrid, pp. 243-280.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2017). 'Recensión al número 144 REDT', Número Extraordinario 200. Revista Española de Derecho del Trabajo, pp. 145-159.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C., (2017) “The Concept of Social Emergency in Spain: A Response from Labour Law” in Rönnmar, M. & Julén Votinius J. (eds.) Ann Numhauser-Henning A Festschrift. Suecia: Juristförlaget i Lund. Páginas 145-159. ISBN: 978-91-544-0570-1
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2016)  “Estructura y articulación de la negociación colectiva: una lectura a la luz del principio de norma más favorable” en C. Chacartegui Jávega (coord) Negociación colectiva y gobernanza de las relaciones laborales: una lectura de la jurisprudencia tras la reforma laboral. Albacete: Bomarzo. Páginas 61-86. ISBN: 978-84-16608-56-0
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2016)  “Introducción” en C. Chacartegui Jávega (coord) Negociación colectiva y gobernanza de las relaciones laborales: una lectura de la jurisprudencia tras la reforma laboral. Albacete: Bomarzo. Páginas 61-86. ISBN: 978-84-16608-56-0
 • SCHIEK, D.;  LÓPEZ LÓPEZ, J.; CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2015) (Country Report Author), "Policy responses at national and EU level" in "EU Social and Labour Rights and EU Internal Market Law". European Parliament's Committee on Employment Affairs (EMPL).    (IP/A/EMPL/ST/2014-02). Págs. 55-76. ISBN: 978-92-823-7956-1 (paper); 978-92-823-7955-4 (pdf). Doi: 10.2861/170602 (paper) 10.2861/498 (pdf). Disponible en aquest enllaç 
 • LOPEZ LOPEZ, J. I CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2015) "Age Discrimination: a vision from the South" en Ann Numhauser-Henning, Mia Ronnmar (eds), Age discrimination and labour law: comparative and conceptual perspectives in the EU and beyond. Alphen aan den Rijn (The Netherlands): Walters Kluwert. Páginas 263 - 278. ISBN: 978-90-411-4979-4.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2015), "Segmentation of Public Employment in the Frame of the Austerity Policies: Precariousness as a Consequence". Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 36, nº 2 . University of Illinois College of Law, págs. 203-218 (ISSN: 1095-6654)
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2014) "Trabajadores autónomos y trabajadores autónomos económicamente dependientes", a López López, J. (dir.), Los Estatutos de los Trabajadores: papel de las normas y la jurisprudencia en su formulación. Valladolid: Lex Nova- Thomson Reuters, págs. 49-85 (ISBN 978-84-9898-887-1).
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2014) "El trabajo de las mujeres en América Latina a la luz del concepto de trabajo decente de la OIT", en AA.VV., "El paper de la dona" Visions d'Amèrica Llatina. Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Edicions i Publicacions de la U. de Lleida. Universitat Pompeu Fabra. Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, págs. 11-40 (ISBN: 978-84-88042-78-1.
 • CHACAREGUI JÁVEGA, C. (2013) "Resocialising temporary agency work through a theory of 'reinforced' employers' liability, in AA.VV. (ed: Countouris, N.), "Resocialising Europe in a Time of Crisis", Cambridge University Press, págs 402-432
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2013) "Dignidad de los trabajadores y derechos humanos del trabajo según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", Ed. Bomarzo, Albacete, 2013, ISBN 978-84-15923-28-2
 • LÓPEZ LÓPEZ, J., CHACARTEGUI JÁVEGA, C., GONZALEZ CANTÓN, C. (2013) "Social Rights in Changing Labor Markets: Caring for Caregivers in the European Union", en AA.VV. (dir. STONE, K., and ARTHURS, H.), Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment, 2013, New York, Russel Sage Foundation,
 • LÓPEZ LÓPEZ, J., CHACARTEGUI JÁVEGA, C.(2011) Intermediación en el mercado de trabajo y empresas de trabajo temporal en la reforma 2010: sobre la violación de derechos fundamentales, Albacete, Bomarzo, 2011
 • LÓPEZ LÓPEZ, J, CHACARTEGUI JÁVEGA, C., GONZALEZ CANTÓN, C.(2011)  "From Conflict to Regulation: The Integrative Function of Labor Law", en AA.VV. (dir. LANGILLE, B. and DAVIDOV, G.), The Idea of Labour Law, Oxford, Oxford University Press, 2011,
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C., "Gender and sexual orientation in women: the double discrimination", US-China Law Review, David Publishing Company, vol. 7, num. 11, noviembre 2010
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. y PUMAR BELTRÁN, N.,  "Retirement pensions and gender: the Spanish case from the European perspective" Volumen: 7 num. 6, junio 2010, US-China Law Review- David Publishing Company
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C.,  "Obligaciones Formativas de la Empresa de Trabajo Temporal", en AA.VV. (dir: MOLERO MARAÑÓN, M.L. Y  VALDÉS DAL-RÉ, F.), Comentarios a la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, 2009, LA LEY-Wolters Kluwer, Madrid
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C.,  "La protección reforzada de las contingencias profesionales en el ordenamiento jurídico español", en AA.VV (dir: ROMERO RÓDENAS, MJ.) Accidente de trabajo y sistema de prestaciones, 2009, Editorial BOMARZO, Albacete
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C., "La calificación del suicidio como accidente de trabajo", 2008, Aranzadi Social núm. 5/2009, Pamplona
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C., El concepto de accidente de trabajo: su construcción por la jurisprudencia, 2007, Editorial Bomarzo, Albacete
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C.,  "El largo recorrido hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral: un avance significativo con las medidas previstas en la Ley Orgánica de Igualdad", 2007, Revista Jurídica de Cataluña.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C., "La discriminación del trabajador basada en su orientación sexual: supuestos más frecuentes y medios de tutela", en AA.VV., (dir: BUXAN BRAN, X.M), Lecciones de Disidencia, 2006, Editorial Egales,  Barcelona.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C., "La direttiva 2000/78/CE e il principio di non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nell Diritto comunitario", en AAVV (dir: FABENI, S. - TONIOLLO, M.G.), La discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. La nuova disciplina di legge per la protezione dei diritti delle persone omosessuali, 2005, Editorial: Hediese, Roma (Italia)
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C., "La tutela de la discriminación por orientación sexual del trabajador en el ordenamiento social comunitario", en AA.VV. (dir: PARDELL VEÀ, A.), La igualdad ante la Ley y la no discriminación en las Relaciones Laborales. XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2005, Editorial Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Servicio de Publicaciones), Madrid.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C., "La formación profesional de los trabajadores de empresas de trabajo temporal", en AA.VV., (dir: FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F., y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.), Relaciones laborales y empresas de trabajo temporal,pp. 345 - 358, 2002, Ediciones Laborum, Murcia.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C., Discriminación y orientación sexual del trabajador, pp. 1 - 234, 2001 Editorial Lex Nova, Valladolid.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C., Empresas de Trabajo Temporal y Contrato de Trabajo, pp.1-640, 2000, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia.
 • CHACARTEGUI JÁVEGA, C. ¿Son los encuestadores trabajadores?. pp. 1-56, 1996, Madrid: Tecnos. Colección Jurisprudencia