Durada Quatre cursos acadèmics
Preu 2.431 € (preu orientatiu del 1r curs per estudiants de la UE. Totes les tipologies)
Places 40
Admissions

Com accedir a aquests estudis

Branca de coneixement
Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques
Horaris
Dedicació als estudis a temps complet: matí i tarda.
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 ECTS
Idiomes
Anglès exclusivament
Lloc
Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UPF)