Durada
Quatre cursos acadèmics
Preu
1.801,12 € (preu orientatiu del 1r curs per estudiants de la UE. Totes les tipologies)
Places
40
Branca de coneixement
Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques
Horaris
Dedicació als estudis a temps complet: matí i tarda.
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 ECTS
Idiomes
Anglès exclusivament
Organització