El Programa Beques Santander Ajut Econòmic-UPF  consisteix en l'atorgament d’ajuts econòmics a aquells estudiants de grau i de màster de la UPF amb els millors expedients acadèmics i recursos econòmics limitats que en resultin beneficiaris d'acord amb el que estableixen els articles de les bases del programa. 

Bases del Programa Beques Santander Ajut Econòmic-UPF.
Convocatòria del Programa Beques Santander Ajut Econòmic-UPF 2023-24.
Nomenament dels membres de la Comissió d’Adjudicació del Programa de beques Santander Ajut Econòmic UPF. Curs 2023-2024
Portal de Beques Santander

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 13/11/2023.

En data 20 de desembre  del 2023 es fa pública la Proposta de resolució del Programa Beques Santander Ajut Econòmic – UPF - Curs 2023-24.

En data 16 de gener del 2024 es fa pública la Resolució definitiva del Programa Beques Santander Ajut Econòmic – UPF - Curs 2023-24.