El Programa Beques Santander Progrés - UPF  consisteix en l'atorgament d’ajuts econòmics a aquells estudiants de grau i de màster de la UPF amb els millors expedients acadèmics i recursos econòmics limitats que en resultin beneficiaris d'acord amb el que estableixen els articles de les bases del programa. 

Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF.
Convocatòria del Programa Beques Santander Progrés-UPF 2022-23.
Ampliació del termini presentació de sol·licituds.

Portal de Beques Santander

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 11/11/2022.

En data 22 de desembre del 2022 es fa pública la Proposta de resolució de la convocatòria del Programa Beques Santander Progrés-UPF Curs 2022-23.