Relació personalitzada d’ajuda en la qual un professor-tutor atén, facilita i orienta un o diversos estudiants durant el procés formatiu, amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament global de l’alumne.

Eines Eines

Continguts relacionats

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Crear