La Tasca permet al professorat proposar treballs als estudiants, recollir-los, avaluar-los, i proporcionar retroalimentació.
Aquests documents o textos que l'estudiant lliura, es troben disponibles a l'Aula Global i el professor hi tindrà accés per corregir-los, afegir-hi comentaris i qualificar-los.