Sessions monogràfiques supervisades amb participació compartida.

Consells

 • Fes el seminari per videoconferència. Convoca els estudiants amb anterioritat a l’hora que tingueu programada facilitant la url directa de la sala de videoconferència. Amb Collaborate pots enregistrar el seminari de manera que els estudiants la podran veure quan vulguin.
  Eines: Collaborate, Google Hangouts, Google Meet i Zoom
 • Grava prèviament el seminari acompanyant la teva explicació d'una presentació, penja-la a l’Aula Global i els estudiants la podran veure quan vulguin.
  Eines: Kaltura Capturespace
 • Pots fer servir una Pissarra col·laborativa durant la teva presentació per interactuar amb els estudiants.
  Eines: Jamboard (App de la suite de google que permet crear diverses pissarres col·laboratives i baixar-les totes en un únic pdf)
 • Penja a l’Aula Global els mateixos materials i recursos que s’haurien explicat a classe.
  Eines: Afegir recursos d’aprenentatge (fitxers, ppt, vídeos, url, etc)
 • Afegeix activitats de lliurament de materials per finalitzar el seminari i poder ser avaluat.
  Eines: Tasca, Turnitin, Qüestionari

Eines

Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Lliçó

Nearpod

Qüestionari d'avaluació

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Metodologies d'aprenentatge:

 • Aprenentatge basat en problemes (ABP), Aprenentatge basat en recerca (ABR), Aprenentatge orientat a projectes, Classe inevrsa ('flipped classroom'), Estudi de casos, Ludificació (gamificació), Mètode expositiu o lliçó magistral , Resolució d'exercicis i problemes

Sistemes d'avaluació:

 • Tots

Competències:

 • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar