Metodologia amb què els estudiants han d’exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements amb el suport del docent.

Com funciona?

Es tracta de demanar als estudiants  que apliquin els coneixements i habilitats adquirides a través de la resolució d'un exercici o problema. És una metodologia que es basa en la indagació i la recerca per trobar una solució a un enunciat incomplet. 

Fases o etapes:

  1. Seleccionar el problema o exercici més adequat així com la solució
  2. Presentar als estudiants el problema o exercicis
  3. Donar resposta 
  4. Avaluar

Recursos

 

Eines

Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Base de dades

Carpeta

Consulta

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Llibre

Lliçó

Mahara

Nearpod

Pàgina

Pujar un vídeo

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

URL

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Classes teòriques,Estudi i treball autònom, individual,Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Avaluar