Metodologia amb què els estudiants han d’exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements amb el suport del docent.

Com funciona?

Es tracta de demanar als estudiants  que apliquin els coneixements i habilitats adquirides a través de la resolució d'un exercici o problema. És una metodologia que es basa en la indagació i la recerca per trobar una solució a un enunciat incomplet. 

Fases o etapes:

  1. Seleccionar el problema o exercici més adequat així com la solució
  2. Presentar als estudiants el problema o exercicis
  3. Donar resposta 
  4. Avaluar

Recursos Recursos

 

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Classes teòriques,Estudi i treball autònom, individual,Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Avaluar