El qüestionari d'avaluació et permet dissenyar, configurar i definir qüestionaris a base de preguntes de diferent tipologia. Es crea en dues fases. A la primera, generaràs les categories pertinents al banc de preguntes i afegiràs les preguntes dins les categories. A la segona, configuraràs els paràmetres del qüestionari i hi afegiràs les preguntes provinents de les categories del banc de preguntes. Es puntua automàticament.