Formació impartida en empreses i entitats externes a la Universitat.

Eines

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Lliçó

Qüestionari d'avaluació

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

Wiki

Continguts relacionats

Metodologies d'aprenentatge:

  • Aprenentatge basat en recerca (ABR), Aprenentatge i Servei (ApS)

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Crear