El llibre de qualificacions és l’aplicació de l’Aula Global que et permet visualitzar les qualificacions inserides a cada estudiant. Mitjançant aquest apartat pots configurar la ponderació de les notes i realitzar càlculs per extreure la nota final del curs.
A més, tens l'opció d'exportar el llistat de notes a un full de càlcul, o bé l'opció inversa, importar un full de càlcul al llibre de qualificacions de l'aula.
Finalment, recorda que des del curs 2018/2019, si utilitzes el llibre de qualificacions de l'aula pots exportar les notes a PDS fent només un clic.