Kaltura Capture (abans Capturespace) permet enregistrar en vídeo totes les accions realitzades a la pantalla de l'ordinador, amb la possibilitat d'incorporar-hi veu i webcam. El vídeo es pot pujar a l'espai personal de l'Aula Global per inserir-lo dins d'una assignatura o compartir-ne el visionat amb altres companys. És una eina ideal per explicar conceptes als alumnes perquè també té l'opció d'assenyalar parts de la pantalla mentre es fa l'explicació.