Presentació clara i estructurada d’idees sobre un tema determinat amb la finalitat d’informar i/o convèncer un públic específic. 

Les exposicions orals es poden fer a l’aula de manera presencial o amb eines en línia com Collaborate (sincrònica) o Kaltura (asincrònica).

Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Tasca

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Totes

Metodologies d'aprenentatge:

  • Tots

Competències:

  • Totes