Instrument d’avaluació basat en unes preguntes que s’han de respondre o unes activitats que s’han de fer per demostrar el nivell d’aprofitament de l’aprenentatge.

L’eina més utilitzada és el qüestionari ja que permet fer tant preguntes d’autocorrecció, ja siguin tancades o obertes.

 

Consulta els webinars Consulta els webinars

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Totes

Metodologies d'aprenentatge:

  • Tots

Competències:

  • Totes