Carpeta electrònica que serveix per adjuntar-hi evidències de l’evolució en l’adquisició de competències de l'estudiant, amb característiques que permeten el treball en xarxa i la creació de comunitats d’aprenentatge en línia. 

Actualment, a l’Aula Global disposem de l’eina Mahara. Els estudiants poden crear el seu e-portafoli amb evidències en diferents formats: text, vídeo, àudio o fotografia, per exemple.

Eines

Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Mahara

Tasca

Tasca de Turnitin

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Totes

Metodologies d'aprenentatge:

  • Tots

Competències:

  • Totes