Sessions expositives, explicatives i/o demostratives de contingut. Per exemple presentacions dels professors, presentacions de treballs dels estudiants...

Eines

Nearpod

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Continguts relacionats

Metodologies d'aprenentatge:

  • Aprenentatge basat en problemes (ABP), Aprenentatge basat en recerca (ABR), Aprenentatge orientat a projectes, Classe inversa ('flipped classroom'), Estudi de casos, Mètode expositiu o lliçó magistral, Resolució d'exercicis i problemes

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre