Aquelles sessions on s’aplica el coneixement teòric a, per exemple, la resolució de casos o problemes concrets, entre d’altres.

Eines

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Lliçó

Nearpod

Qüestionari d'avaluació

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Metodologies d'aprenentatge:

  • Aprenentatge basat en problemes (ABP), Aprenentatge basat en recerca (ABR), Aprenentatge orientat a projectes, Classe inversa ('flipped classroom'), Estudi de casos, Ludificació (gamificació), Mètode expositiu o lliçó magistral (si s'introdueixen petites càpsules de lliçó magistral), Resolució d'exercicis i problemes

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Crear