Forma d’avaluació col·laborativa en la qual els participants fan una valoració sobre el procés o producte d’aprenentatge de tots o d’algun estudiant o grup d’estudiants. Promou la col·laboració i la cooperació entre els estudiants.

 

Eines

Consulta

Enquesta

Nearpod

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Totes

Metodologies d'aprenentatge:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Avaluar