Avaluació feta pel mateix subjecte o col·lectiu objecte de l’avaluació. Engloba l’autoconeixement i el conjunt de valoracions que cada individu fa de la seva tasca i, si escau, de la seva persona. Així mateix, permet orientar l’activitat cap a les fites desitjades (funció d’autoregulació).

 

Eines

Consulta

Glossari

Nearpod

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Totes

Metodologies d'aprenentatge:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Avaluar