Vés enrere Un “trivial jurídic” i campanyes de comunicació per a entitats del tercer sector, entre els projectes d’innovació docent implantats

Un “trivial jurídic” i campanyes de comunicació per a entitats del tercer sector, entre els projectes d’innovació docent implantats

En el marc del Pla d'Ajudes de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent del curs 2015-2016, 46 projectes van obtenir ajuts per al seu desenvolupament.
08.03.2017

 

Una vuitantena de projectes es van presentar a la convocatòria 2015-2016 del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (PlaQUID 2015-2016) de la UPF, dels quals 48 van obtenir una resolució positiva i recursos per al seu desenvolupament.

Aquestes xifres demostren l’aposta de la Universitat per avançar en l’àmbit de la innovació docent i aprofundir en el seu compromís amb la societat, en la línia establerta dins el Pla Estratègic UPF 2016-2025.

Entre els projectes que van rebre ajuts, destaquen, pel seu caràcter innovador i de sostenibilitat en el temps, “TrivialIus”, a càrrec dels professors Lorena Ramírez Ludeña i Alberto Carrio, de la Facultat de Dret, i “Transferència de coneixement al tercer sector”, de Beatriz García i Pilar Medina, de la Facultat de Comunicació.

Un “Trivial jurídic” per millorar l’aprenentatge

El TrivialIus és un joc similar al conegut Trivial Pursuit, i s’utilitza com una eina per a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge. Els estudiants elaboren individualment preguntes amb opcions múltiples de resposta, que estan relacionades amb el temari de l’assignatura, i que després serveixen per a desenvolupar el joc del trivial en equips durant la classe.

Mitjançant un ajut del projecte del PlaQuid 2015-2016, ha estat possible crear un aplicatiu per tal de jugar fàcilment al TrivialIus. Aquest aplicatiu està compost per tres mòduls: un d’administratiu per dirigir el joc (determinar el nombre d'equips, terminis, nombre de preguntes, etc.); un per als estudiants, que introdueix preguntes i corregeix les elaborades per altres companys, i un tercer per al professorat, específic per jugar durant la classe. El TrivialIus ha estat utilitzat en assignatures impartides per l’Àrea de Filosofia del Dret, però pot ser usat en qualsevol assignatura, no només a l'àmbit del dret.

Aquest joc, un exemple de classe inversa (flipped classroom) inclusiva, s’utilitza des del curs 2015-2016 a  l’assignatura "Filosofia del Dret": tant professors com estudiants han mostrat un gran interès per a la seva aplicació, i l’han valorat com un element positiu per a la participació a classe. "Incrementa l'interès i la participació dels estudiants a les classes teòriques, afavoreix que preparin l'assignatura abans del període d'exàmens i que assimilin millor els conceptes, i s'incentiva la cooperació i el treball en equips", afirma Lorena Ramírez Ludeña, responsable del projecte.

Ajudar les entitats del tercer sector a elaborar les seves campanyes de comunicació

El projecte “Transferència de coneixement al tercer sector” pretén dissenyar un model de treball de final d’assignatura (TFA) que sigui exportable a altres estudis i que, a més, tingui un impacte positiu vers la societat. La plataforma Acció Audiovisual és la web disponible i en línia des d'on es poden trobar els treballs i informació. 

El projecte (que enguany també es porta a terme) es va posar en marxa el curs 2015-2016, concretament amb una experiència pilot desenvolupada en el marc de l’assignatura “Comunicació Publicitària” a segon curs del grau en Comunicació Audiovisual, que va donar mostres de l’èxit i l’impacte que pot generar aquest model. Hi van col·laborar més de 20 entitats del tercer sector, per les quals els estudiants van realitzar (ideació, disseny, planificació i edició) una cinquantena de peces audiovisuals. Aquestes campanyes, formades sobretot per espots i curts, van ser a la vegada els treballs finals de l’assignatura.

“A través de la plataforma web Acció Audiovisual, es pretén fer de pont entre la universitat i el tercer sector, ja que busca oferir serveis gratuïts a entitats d’aquest àmbit a les quals puguin ser útils els treballs universitaris”, afirma Beatriz García, responsable del projecte, obert a les universitats publiques de tot Espanya. I afegeix: “A més, els estudiants prenen consciència del seu paper dins de la societat: que abans que ‘empleats’ són professionals, i abans, persones. Segons Beatriz García, els estudiants afirmen sentir una major gratificació i mostren una implicació més gran quan treballen en valors que no pas en productes.

> Vídeo realitzat per estudiants de Comunicació Audiovisual per a l'Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer de BarcelonaJornada de Pràctiques d’Innovació Docent a la Universitat

Aquestes dues iniciatives, juntament amb la majoria dels projectes que van rebre ajuts del PlaQUID 2015-2016, es van exposar el passat 15 de febrer del 2017, en el decurs de la jornada Pràctiques d’Innovació Docent a la Universitat, organitzada pel el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i el Coneixement  (CLIK).

TrivialIus” i “Transferència de coneixement al tercer sector”, juntament amb altres cinc projectes, van ser els seleccionats per ser presentats com a comunicació oral (altres 37 projectes van mostrar els seus resultats en format pòster) dins les tres modalitats de la convocatòria: innovació docent a l’aula, qualitat educativa i projectes transversals.

Els altres cinc projectes presentats oralment van ser els següents: Projecte col·lectiu d'avaluació amb les noves eines d’avaluació del Moodle 2.7 i l’optimització de l’organització de les pràctiques internes” (Mar Carrió); i “Equip UPF a la competició IGEM” (Jorge García Ojalvo), ambdós vinculats a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

“Els referents a les estratègies utilitzades a les classes de seminari en els estudis d’Humanitats. Àmbit, catàleg, anàlisi i propostes d’aplicació” (Josep M. Castellà, Facultat d’Humanitats); “Ús de la tecnologia per a l’autoaprenentatge de la redacció acadèmica” (Carmen López Ferrero, Facultat de Traducció i Interpretació), i finalment, “Avaluació per a grups grans” (Fernando Guirao, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials).

Actualment, ja s’estan posant en pràctica els projectes aprovats en la convocatòria de suport a la qualitat i innovació en aprenentatge i coneixement (PlaCLIK 2016-2017), i s’està pendent de la convocatòria per al curs 2017-2018, que està previst que surti a partir del proper mes d’abril, després que sigui aprovada pel Consell de Govern de la Universitat.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact