Vés enrere L’educació mediàtica de les audiències, a examen

L’educació mediàtica de les audiències, a examen

S’estudiaran els documents que han estat referents en aquest àmbit al món i s’avaluaran les característiques del consum de programes “escombraria”. Una iniciativa que impulsa el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i que lidera Joan Ferrés, membre del Departament de Comunicació. 
20.11.2015

 

Joan Ferrés, membre de la Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA) del Departament de Comunicació de la UPF, lidera el projecte “Revisió dels paràmetres que regeixen l’educació mediàtica”, una proposta que s’emmarca en la categoria dels usos socials i l’educació en comunicació audiovisual i que compta amb el suport del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

Integren l’equip de recerca: Mònica Figueras, membre del Grup de Recerca CAS (Communication, Advertising & Society), Maria-Jose Masanet (UNICA), Beatriz García Cortés i Amalia Hafner, estudiant del programa de doctorat en Comunicació, tots ells investigadors del Departament de Comunicació de la UPF.

Documents que han marcat l’educació mediàtica al món

La recerca s’estructurarà en dos grans blocs, en resposta a objectius i metodologies diferenciades. El primer bloc consistirà en l’anàlisi dels documents considerats clau en l’impuls de l’educació mediàtica en el marc internacional, documents elaborats per les principals institucions del món interessades en el tema (UNESCO, Comissió Europea, Parlament Europeu, etc.).

Es farà una consulta a més de cent experts de prestigi en educació mediàtica de tot el món. Se’ls demanarà que contestin una única pregunta: quins considera són els documents institucionals de referència que han estat clau per a impulsar l’educació mediàtica en els darrers cinquanta anys?

Els documents considerats clau per la majoria dels experts seran sotmesos a una anàlisi semàntica, per verificar una sèrie d’ hipòtesis que sorgeixen de confrontar el que se sap sobre els paràmetres que regeixen l'educació mediàtica amb les noves descobriments sobre els mecanismes de funcionament del cervell humà (aportacions de la neurociència) i amb les estratègies utilitzades avui en els processos més sofisticats de la comunicació persuasiva (aportacions del neuromarketing).

Estudi de camp i  característiques del consum de programes “escombraria”

El segon bloc correspon a un estudi de camp per avaluar les característiques del consum de programes “escombraria” com ara Sálvame i Mujeres, Hombres y Viceversa. En tots dos programes l’objectiu principal de l’avaluació serà poder demostrar que les persones que veuen de manera regular aquests programes són conscients de la seva poca vàlua i, malgrat tot, els consumeixen manera sistemàtica, la qual cosa segons comenta Ferrés “demostra que l’anàlisi crítica o la comprensió crítica, que sovint es posen com a objectius prioritaris de l’educació mediàtica, són absolutament insuficients. El que cal és educar actituds crítiques. La comprensió i l’anàlisi haurien de ser només passos intermedis envers l’actitud”.

Aquest projecte va obtenir l’aprovació del CAC el passat més de juliol, s’ha iniciat al començament del curs 2015 i tindrà un any de durada. Està prevista una presentació dels objectius i la metodologia del treball “Revisió dels paràmetres que regeixen l’educació mediàtica” el proper 25 de novembre, de 13.00 a 14.00 hores, a la sala 52.939 del campus del Poblenou de la UPF,  en el marc de la celebració del segon Hand-on Meeting del curs 2015-2016, unes sessions de treball que van començar el curs 2013-2014 impulsades per l’equip de Direcció del Departament de Comunicació.

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact