La Comissió de Qualitat de la UCA de Dret, com a màxim òrgan de direcció i control del SIGQ, és la responsable de:

  • Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions.
  • Revisar i aprovar els informes de seguiment.
  • Revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació.
  • Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
  • Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.
  • Revisar i aprovar el SGIQ del centre.

Aquesta Comissió està formada pels membres següents:

Director de la UCA Joan Picó 
Responsable de Qualitat Albert Font
Degà de la Facultat Anna Caballé
Coordinadors dels Graus / Dobles Graus

Anna Caballé

Consuelo Chacartegui

David Felip

Maurici Pérez

Coordinadors dels Màsters

Oriol Mir

Josep Ibáñez

Jorge Rodríguez

Coordinador del programa de Doctorat Marisa Iglesias
Dos representants del professorat

Francisco Andrés Valle

Antoni Rubí

Directora de la UGA Teresa Parramon
Tècnica de Qualitat Darisbel Correa
Tres representants dels estudiants

Amaia Forcada

Júlia Raventós

Ingrid Serra