La Comissió de Qualitat del Centre de Dret, com a màxim òrgan de direcció i control del SGIQ, és la responsable de:

  1. Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions.
  2. Revisar i aprovar els informes de seguiment.
  3. Revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació.
  4. Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
  5. Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.
  6. Revisar i aprovar el SGIQ del centre.

 

Amb data 10 de gener del 2023 s'inicia el procés per a escollir els representants dels estudiants a la Comissió de Qualitat del Departament de Dret de la UPF

 

 

Actualment, aquesta Comissió està formada pels membres següents:

Angel José Rodrigo Hernández

Director del Departament de Dret

Anna Maria Caballé Martorell

Degana de la Facultat de Dret

Sonia Ramos González

Responsable de Qualitat

Raquel Montaner Fernández

Coordinadora dels dobles graus i estudis simultanis

Consuelo Chacartegui Javega 

Directora del grau en Relacions Laborals

David Felip Saborit 

Director del grau en Criminologia i Politiques Públiques de Prevenció

Francisco Andrés Valle Muñoz

Coordinador del grau en Dret

Josep Capdeferro Pla

Coordinador del programa doble King's College London - Grau en Dret

Lela Mélon 

Coordinadora del Master in European and Global Law

Joan Solanes Mullor

Coordinador del Màster Avançat en Ciències Jurídiques

Elena Larrauri Pijoan

Coordinadora del Màster en Criminologia i Execució Penal

Migle Laukyte

Coordinadora del Programa de Doctorat en Dret

Antoni Rubí-Puig

Professor representant

Teresa Parramon Olivé

Cap de la UGA de Dret

Magdalena Ballester Obrador

Àmbit de Qualitat

Irene Milena Villena

Clara González Gómez

 

Anaïs Costarrosa Arenas

Paula Vázquez Serra

Representant Titular dels estudiants de Màster

Representant Suplent dels estudiants de Màster

 

Representant Titular dels estudiants de Grau

Representant Suplent dels estudiants de Grau