Durant el primer trimestre del curs acadèmic 2018-2019, es programaran les següents activitats formatives presencials de caràcter obligatori:

  1. Els estudiants rebran un curs de doctorat, impartit per un professor o professora de reconegut prestigi internacional (26h).
  2. Es duran a terme tres sessions de caràcter metodològic conduïdes per professors del Departament de Dret (6h), una de les quals estarà dedicada a l’elaboració del projecte de recerca.   

Al llarg de l’any es duran a terme altres activitats formatives de caràcter obligatori:

  1. En cadascun dels dos primers cursos de doctorat els estudiants hauran d’assistir a un mínim de 5 seminaris de la seva lliure elecció, organitzats dins de la UCA de Dret (10h+10h). Per acreditar aquesta assistència caldrà aportar la informació que s'indica en el següent formulari.
  2. En el tercer trimestre de l’any s’organitzaran unes jornades doctorals per facilitar que els estudiants puguin presentar algun aspecte del seu treball de recerca i alhora debatre i intercanviar idees amb la resta de doctorands del programa.

Activitats formatives de caràcter optatiu recolzades pel programa:

  1. Participació en el concurs RIN4 que organitza la UPF, i que consisteix en una competició de presentacions públiques del contingut de la tesi doctoral realitzades en 4 minuts. 
  2. The EUROPAEUM Scholarship Programme. Es tracta d’un programa internacional d’activitats acadèmiques dirigides a doctorands, que té una durada de 2 anys i es realitza a diverses universitats europees de primer nivell.