• Arqueologia de les economies prehistòriques: explotació, transformació i utilització dels recursos naturals.
 • Arqueologia, Prehistòria i Història del Mediterrani Antic (I): arqueologia fenícia i grega. Contactes culturals, diàspores i sistemes colonials al Mediterrani antic.
 • Arqueologia, Prehistòria i Història del Mediterrani Antic (II): arqueologia de la quotidianitat: estudis de les dones, família i gènere.
 • Arqueologia, Prehistòria i Història del Mediterrani Antic (III): arqueologia social, identitats, comunitats i rituals.
 • Història Medieval (I): història dels comtats catalans a l'Europa carolíngia. 
 • Història Medieval (II): història de la Corona d'Aragó.
 • Història Medieval (i Moderna) (III): una aproximació des de la història del món a la història comparada de la fam i les crisis de subsistència.
 • Història Comparada de l'Imperi Espanyol (I): colonització i descolonització en escenaris europeus, americans, africans i asiàtics (segles XV-XX).
 • Història Comparada de l'Imperi Espanyol (II): història colonial de l'Amèrica ibèrica i història de la formació dels estats llatinoamericans (segles XVI-XIX).
 • Història Comparada de l'Imperi Espanyol (III): història dels imperis moderns i contemporanis (conflictes, contactes i transferències amb l'imperi espanyol).
 • Història d'Amèrica Llatina (Segles XIX i XX).
 • Catalunya i Espanya en l'Europa Moderna (I): història política i institucional de la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII).
 • Catalunya i Espanya en l'Europa Moderna (II): l'Espanya moderna en el context europeu (segles XVII i XVIII).
 • Catalunya i Espanya en l'Europa Moderna (III): treball, corporació i professió a l'Europa moderna.
 • Història de Catalunya, Espanya i l'Europa Contemporànies (I): història política, història social, història econòmica i història cultural de Catalunya i d'Espanya (segles XIX i XX).
 • Història de Catalunya, Espanya i l'Europa Contemporànies (II): història comparada dels nacionalismes; federalisme, confederalisme i conceptes de soberania en perspectiva comparada.
 • Història de Catalunya, Espanya i l'Europa Contemporànies (III): història de l'Europa contemporània i les seves relacions amb Catalunya i Espanya: guerra, revolució i contrarevolució a Europa i a Espanya (segles XIX i XX); història d'Alemanya i de les relacions hispano-alemanyes (segles XIX i XX).
 • Història d'Àsia Moderna i Contemporània (I): història de la Xina, història de les relacions sinoeuropees i història de les diàspores xineses.
 • Història d'Àsia Moderna i Contemporània (II): història de les Filipines i de l'imperi espanyol a Àsia (segles XVI-XX).
 • Història d'Àsia Moderna i Contemporània (III): història comparada dels imperis moderns a Àsia; transicions imperials, descolonitzacions asiàtiques i nous equilibris globals (segles XIX-XXI).
 • Investigacions històriques des de la interdisciplinarietat acadèmica (I): història de la ciència i història global.
 • Investigacions Històriques des de la Interdisciplinarietat Acadèmica (II): història del dret i història comparada.
 • Investigacions Històriques des de la Interdisciplinarietat Acadèmica (III): història de l'art i història cultural.