El Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA) té com objectiu fonamental servir de punt de trobada d'investigadors procedents de diferents àmbits per a analitzar tant la història del cinema com les manifestacions contemporànies del fet fílmic.

En primer terme situa l'estudi estètic de l'obra audiovisual, considerant la imatge com a receptacle de tendències i contradiccions filosòfiques, socials i polítiques, i plantejant una recerca que faci dialogar el cinema amb altres manifestacions artístiques. En aquest sentit, és important l'estudi del cinema americà i asiàtic, tot i que es considera com a fonamental un acostament al babèlic cinema europeu, com a nucli d'expressió de les contradiccions de la nostra contemporaneïtat.

Principals línies de recerca:

  • Cinema comparat.
  • Cinema, teatre i literatura. El cinema i les altres arts.
  • Motius visuals del cinema. Iconologia, Gestualitat i Figuració en l'audiovisual
  • Mitocrítica i narratologia
  • Star Studies i Gender Studies
  • Qualitat i innovació televisiva. L'arxiu INPUT
  • Cinemes del real. Documental de creació.
  • Història i Teoria del còmic