Curs 2021-2022 Curs 2021-2022

Normativa d'accés a la Universitat per mitjà de l'acreditació de l'experiència laboral o professional (Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2010) de la UPF.


Accés més grans de 40 anys

No s'oferten places pel curs 2021-22


Accés més grans de 45 anys

Nomenament de la Comissió de Valoració

Documentació que cal aportar (fins el  de 21 de juny):

  • Currículum vitae
  • Carta de motivació

Data i lloc de l'entrevista:

  • Les persones admeses rebràn un correu electrònic amb la citació.
  • Online

Acord de la comissió de valoració (Periodisme)