Nova pàgina web de la Xarxa Experta sobre Condicions de Treball, Ocupació i Salut (ECoTES) que es troba allotjada a la Universitat Nacional, Heredia a Costa Rica.

el link que dóna accés a la web és:

http://www.ecotes.una.ac.cr/es

 

La Xarxa ECoTES es va constituir el 2014 durant la I Trobada Iberoamericana sobre Enquestes de Condicions de Treball i Salut realitzat a Buenos Aires, Argentina el 13 i 14 de novembre de 2014. En l'actualitat està formada per experts d'Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia , Costa Rica, Equador, Espanya, Estats Units, Hondures, Panamà, Perú, Puerto Rico i Uruguai. Des 2014 la Xarxa celebra la seva trobada anual: Buenos Aires (Argentina) el 2014, Belo Horizonte (Brasil) el 2015, Lima (Perú) en 2016, San José (Costa Rica) el 2017, San Juan (Puerto Rico) en 2018 i Montevideo (Uruguai) el 2019.

La missió d'ECoTES és contribuir a l'augment de la quantitat i la qualitat de la informació disponible sobre condicions de treball, ocupació i salut a Llatinoamèrica i el Carib que puguin ser útils per a promoure i facilitar activitats i polítiques per a la millora d'aquestes condicions. Per complir amb aquesta missió, ECoTES es proposa els següents objectius establerts en la reunió fundacional de ECoTES:

  • Aportar informació per a la millora continu dels Sistemes d'Informació en Salut Laboral a Llatinoamèrica i el Carib.
  • Elaborar i posar a disposició dels actors socials instruments consensuats per a l'avaluació de les condicions de treball, ocupació i el seu impacte en la salut de les persones treballadores.
  • Promoure la realització d'Enquestes de condicions de treball, ocupació i salut (ECTES) a Llatinoamèrica i el Carib i l'ús d'instruments i metodologies comparables.