COST Action OMEGA-NET - La Xarxa sobre la coordinació i harmonització de les cohorts ocupacionals europees

La salut ocupacional se centra en la relació entre treball i salut. Per tant, es refereix tant a l'empleat individual com a l'organització o l'ocupador. L'epidemiologia ocupacional se centra en les investigacions sobre els riscos per a la salut dels treballadors derivats del lloc de treball. En general, aquests involucren el seguiment de grups de treballadors o cohorts i involucren l'avaluació del lloc de treball i altres exposicions.

El concepte general d'OMEGA-NET és crear una xarxa per optimitzar i integrar cohorts ocupacionals, industrials i de població a nivell europeu, i proporcionar una base per a una base d'evidència millorada per a la identificació de riscos i beneficis per a la salut relacionats amb l'ocupació i Ocupació per fomentar estratègies i polítiques preventives segures i saludables.

Mònica Ubalde, investigadora postdoctoral del Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL UPF / IMIM), participa d'un grup de treball i és membre substitut del Comitè de Gestió

Accés a la pàgina web: http://omeganetcohorts.eu/newsletters/

 

OMEGA NET - Newsletter:

Newsletter nº 1 - Febrer 2019