Prollema és una proposta que cerca capacitar a joves migrats sols en situació d’exclusió social severa com a ensenyants de la seva llengua materna de forma remunerada; garantint, alhora, els processos d’aprenentatge dels joves en la dimensió educativa, relacional, sociocultural i en menor mesura, econòmica. Més enllà de la capacitació com a ensenyants i la conseqüent remuneració, Prollema es presenta com a proposta que complementa a d’altres, tractant de garantir els processos d’integració del jovent participant cercant minimitzar el grau d’exclusió social així com incrementar el seu grau d’apoderament. Un dels seus principals objectius és revertir l’assistencialisme amb el qual, es sol treballar amb aquesta tipologia de joves. 

El mini-project “PARLEM AMB 4 JOVES”, co-organitzat conjuntament entre el projecte CHIEF-UPF i PROLLEMA, implica quatre joves participants de l’entitat -el Brahim, l'Oussama, la Chimae i el Moussa- que han volgut donar-nos a conèixer la seva trajectòria vital i la seva implicació al programa “Ensenyants de llengües maternes” que porten a terme a la seva seu de la Nau Bòstik. 

El miniproject en aquest cas s’ha format com un co-procés, en el qual, els joves han  han participat a l’hora d’editar els textos i triar les fotos. L’objectiu d’aquest projecte  ha estat fer visible les raons, expectatives i sons d'aquests joves que van arribar a Barcelona per millorar les seves condicions de vida i desenvolupar els seus projectes personals.

L’equip CHIEF ha elaborat els textos autobiogràfics treballant conjuntament amb els propis joves, l'entitat que els acompanya Prollema i l’ajuda del fotògraf professional @JL que va saber reflectir amb imatges la realitat del programa. 

En aquest projecte ha hagut també la voluntat de donar visibilitat al programa educatiu que ha ajudat aquests joves en el procés formatiu per tal de formar-se com a ensenyants de la seva llengua materna. 

 

Entrevistes

 

Oussama Elbounani, 22 anys, Tànger, Marroc

“Enseñar darija es como estar en Marruecos, volver a mis raíces y a mi  cultura”

Oussama Elbounani

Brahim, 20 anys, Rachidia, Marroc

“Nos formamos juntos, nos ayudamos, compartimos nuestros problemas e intercambiamos experiencias. Así formamos un gran equipo, tenemos un proyecto común”

Brahim

Chaimae Benlemchkraf, 23 anys, Kenitra, Marroc

“Prollema me ha permitido aprender otros idiomas y universos culturales. Ha hecho que mi día a día sea más rico e interesante, ha mejorado mi vida aquí” 

Chaimae Benlemchkraf

Moussa, 25 anys, Senegal

“Prollema me ha dado la oportunidad de formar parte del proyecto que siempre había pensado llevar a cabo”

Muussa

També podeu veure les imatges a https://www.instagram.com/ourlivesourculture/