El projecte Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF) té com objectiu explorar el significat de cultura (i de l'herència cultural europea) per a les persones joves, així com entendre la influència de la cultura i la socialització cultural en les seves identitats i pràctiques culturals.

La recerca analitza la relació dels joves amb la cultura en diferents àmbits (educació formal, no formal, famílies, companys o grups d'amics, centres culturals i espais de memòria), per tal d’investigar com les interaccions que es produeixen en aquests diferents espais de socialització incrementen la competència i el coneixement cultural de les persones joves. També es vol comprendre la manera com els joves incorporen la interculturalitat en les seves pràctiques culturals. Parteix d’una definició de cultura i pràctiques culturals no jeràrquica i flexible.

Els resultats d'aquest estudi es volen comunicar a agents educatius i culturals, responsables de polítiques públiques, així com actors que treballen en l’àmbit de la joventut, l’educació i la cultura, amb l’objectiu d’afavorir formes més inclusives en el desenvolupament de les herències i identitats culturals a Europa, així com visibilitzar la diversitat de pràctiques i culturals i identitats de la joventut.

El projecte està dirigit a nivell de consorci pel Dr. Anton Popov, d’Aston University (Regne Unit). A Espanya el projecte està coordinat per la Dra. Mariona Ferrer-Fons (UPF).

Objectius

La recerca de CHIEF vol comprendre com les pràctiques i els aprenentatges culturals influeixen en l’educació cultural de la joventut, des de diferents espais de socialització. Es vol saber si les relacions que es produeixen en diferents àmbits educatius i vivencials (escola, espais no formals i informals, família, museus, etc.)  influeixen en la competència i el coneixement cultural dels joves i faciliten el seu desenvolupament com a persones autònomes, crítiques i respectuoses amb la diversitat.

Participants

El projecte Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF, Herència cultural i futures identitats d'Europa) està finançat per la UE (Programa HORIZON 2020). La recerca es duu a terme en 9 estats: Regne Unit, Alemanya, Espanya, Croàcia, Eslovàquia, Geòrgia, Índia, Letònia i Turquia. A Espanya l’àmbit de l’estudi és Catalunya.

Resultats

CHIEF pretén vol construir un diàleg eficaç entre les persones joves, professionals de l'educació i de la cultura, activistes de la societat civil, líders comunitaris i els responsables polítics per facilitar un futur d’Europa basat en nocions més inclusives de patrimoni cultural i identitat cultural.

Metodologia (2019-2021)

CHIEF és un projecte que combina metodologies quantitatives i qualitatives. Concretament el treball de camp s'ha fet:

  • En l'àmbit educatiu formal realitzant 60 enquestes qualitatives a estudiants i 9 professors/es de 3 centres de secundària, i una enquesta a uns 2.000 estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius de 31 centres educatius de Catalunya.
  • En l'àmbit no formal ha aprofundit en les experiències educatives amb joves en l'àmbit cultural de la Nau Bostik (col·laborant amb entitats residents com B-Murals i Prollema) i a Xamfrà a Barcelona, recollint 25 entrevistes en profunditat i diferent material audiovisual.
  • En l'àmbit familiar recollint unes 25 entrevistes intergeneracionals a diferents membres de 10 famílies.
  • En els museus i centres de memòria (el MUHBA i Can Jonch de Granollers) ha realitzat observació de diversos programes educatius i 3 grups de discussió amb joves.
  • En l’àmbit informal, ha realitzat treball etnogràfic en dos tipus de grups d’activitat cultural juvenil: de Cultura de Popular (Les Diablesses de Mataró) i diversos col·lectius de  joves de dansa urbana de la ciutat de Barcelona.