Els miniprojects de CHIEF són projectes participatius co-produïts conjuntament amb els joves i algunes de les entitats socials i culturals amb les quals hem treballat en la recerca. L’objectiu principal dels miniprojects és donar l’oportunitat de crear un espai propi als col·lectius i persones participants en el  marc del projecte CHIEF per anar més enllà de la recerca acadèmica tenint en compte les seves propostes i necessitats.

 

La potencialitat dels miniprojectes és implicar actors diversos que desenvolupen projectes educatius, artístics o culturals amb joves, però també, que tinguin un arrel al territori i treballin l'apoderament dels joves o la inclusió social dels mateixos amb diferents projectes desde l'educació no formal.

 

El projecte CHIEF obre així un procés d’aprenentatge conjunt entre joves, i entitats, escoles de música i teatre, espais d'aprenentatge de llengües maternes i entitats que treballen la inclusió des de l’art urbà, la dansa o la cultura popular per tal de configurar sinergies de creació col·lectiva. Des d’una mirada molt oberta de les pràctiques culturals juvenils proposem un espai de trobada amb els nostres joves.