Vés enrere 2n Estudi de la Càtedra Ideograma - UPF: Anàlisi de credibilitat de la informació segons l'atribució de fonts en temps de COVID-19

Anàlisi de credibilitat de la informació segons l'atribució de fonts en temps de Covid-19

Anàlisi de credibilitat de la informació segons l'atribució de fonts en temps de Covid-19
La Càtedra Ideograma - UPF presenta el seu segon estudi centrat en la credibilitat de la informació en el context de la Covid-19.

En el segon estudi centrat en la credibilitat de la informació, la Càtedra Ideograma - UPF de Comunicació Política i Democràcia analitza  l'efecte de la tipologia de les fonts informatives en la credibilitat d'una notícia sobre la Covid-19.

Reprenent la col·laboració amb l'empresa d'investigació de mercats, YouGov Spain, amb la qual ja es va col·laborar en el primer estudi de credibilitat de la Càtedra Ideograma - UPF, es porta a terme un estudi demoscòpic amb una mostra de 2.007 individus de tot l'Estat espanyol, representatius en les variables Sexe, Edat i Província d'origen. L'enquesta es va realitzar entre el 23 i 30 de juliol, en format C.A.W.I. (Entrevista assistida de forma online).

El total de la mostra s'ha dividit en 5 grups. Tots aquests grups han rebut la mateixa notícia de premsa digital escrita sobre un brot de Covid-19 a una població espanyola, però amb la diferència que en cada grup se li mostrava la notícia amb unes fonts informatives diferents: fonts ciutadanes, fonts famoses, fonts expertes, fonts polítiques i sense fonts. Per tant, cada grup rebia una tipologia de font informativa diferent, el que ens permetia observar les divergències que apareixien en l'avaluació de la credibilitat de la notícia. Entre les tipologies de fonts tenim la notícia "sense fonts", la qual actuava com a grup de control.

El principal objectiu d'aquesta investigació és entendre com els espanyols avaluen la credibilitat d'una notícia sobre Covid-19 en funció de la font d'informació que conté la notícia. També conèixer quines són les variables sociodemogràfiques que poden tenir incidència en l'avaluació de la credibilitat.

Podeu consultar la investigació en el següent enllaç:

2n Estudi de la Càtedra Ideograma-UPF: Anàlisi de credibilitat de la informació segons l'atribució de fonts en temps de Covid-19.

 

Reinald Besalú
Carles Pont-Sorribes
Aleix Martí