Visualització del contingut web

La Càtedra Ideograma – UPF neix amb l’objectiu de fomentar la formació, la investigació i la difusió de coneixements en la disciplina de la comunicació política, així com els seus efectes en els sistemes democràtics.

La col·laboració entre l’àmbit empresarial i acadèmic ens permet oferir una sèrie d’activitats orientades a la divulgació científica d'aquesta àrea, com n'és el cas del Premi Cátedra Ideograma.

El premi Càtedra Ideograma - UPF té la finalitat de reconèixer i premiar aquelles investigacions en el camp de la comunicació política i institucional realitzades per alumnes de màster, en motiu del seu treball de fi de màster. Aquestes investigacions hauran d’haver estat presentades i defensades davant d'un tribunal durant el curs acadèmic anterior.

 

Imatge. El despatx de la Càtedra Ideograma -UPF de Comunicació Política i Democràcia es troba al campus de Poblenou.

Es poden presentar a l’obtenció del premi aquells TFM que hagin rebut una qualificació mínima de 8, en una escala de 10, de la institució on es dugué a terme la defensa. L’autor/a del treball premiat rebrà la quantitat de 1.725 €, així com un assessorament durant 3 mesos per part de la Càtedra per desenvolupar i ampliar la línia d’investigació, amb la finalitat de poder publicar la recerca en el marc de la resta d’investigacions de la Càtedra.

El premi és compatible amb qualsevol altre premi i beca.

La documentació a presentar per participar en aquest procés és la següent:

  1. Memòria integral del TFM. ( TFM complet, sense referències a l'autoria ni a la institució presentada)
  2. Certificat oficial que reflecteixi la qualificació assignada al TFM
  3. Formulari d’autoria.