El 21 de setembre de 2018 la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la consultora Ideograma signen un conveni amb l'objectiu de fomentar la formació, la recerca i la difusió dels coneixements en l'àmbit de la comunicació política i els seus efectes en els sistemes democràtics.

Càtedra Ideograma-UPF de Comunicació Política i Democràcia constitueix una manera idònia de formalitzar una col·laboració qualificada, àmplia i duradora entre la UPF i l'empresa Ideograma, potenciant les relacions de la universitat amb el seu entorn socioeconòmic i tecnològic i incrementant, amb la col·laboració de l'empresa, l'oferta d'activitats i de recerca en aquest camp del coneixement.

La Càtedra representa la complementarietat i la coincidència del mutu compromís entre Ideograma i la UPF. Està vinculada a la Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i al Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM).

Per a donar compliment al seu objectiu principal, la Càtedra planteja el desenvolupament de diferents iniciatives de recerca, transferència i difusió del coneixement generat, tractant de fer arribar les seves reflexions i propostes a través de l'organització d'activitats d'índole diversa dirigides tant a públic especialitzat com al públic en general (congressos, seminaris i/o jornades; publicacions pròpies —quaderns, monogràfics, etc.— i articles i intervencions en els mitjans de comunicació). Document descarregable en PDF.

Rector de la UPF, Jaume Casals, fundador i director d'ideograma, Antoni Gutiérrez-Rubí, Director de la Càtedra ideograma-UPF Carles Pont-Sorribes i equip d'ideograma.

 

 

 

 

Equip de la Càtedra Ideograma - UPF de Comunicació Política i Democràcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector de la UPF, Jaume Casals i fundador de la Càtedra Ideograma-UPF, Antoni Gutiérrez-Rubí.

 

Complementarietat i compromís

 

 

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és una universitat pública reconeguda com una de les millors universitats internacionals joves. La UPF desenvolupa diferents activitats d'interès general com l'educació superior mitjançant la recerca, la docència i l'estudi, així com la creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura, la preparació per a l'exercici d'activitats professionals i la difusió, valorització i transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic.

 

El Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM) té com a principal objectiu l’estudi interdisciplinari de les interaccions entre el sistema polític, el sistema mediàtic i la ciutadania, i com aquestes interaccions afecten la cultura democràtica de la societat.

 

 

Ideograma és una empresa especialista en el disseny d'estratègies globals de comunicació i desenvolupament de serveis de consultoria estratègica dirigida a Administracions públiques, empreses, entitats sense ànim de lucre i institucions públiques i privades. En el desenvolupament de la seva tasca professional es fa patent la seva sensibilitat per a fomentar l'interès general i el bé comú, utilitzant les capacitats transformadores de la comunicació pública.

Amb una trajectòria de més de 30 anys d'experiència s'ha caracteritzat per ser una consultoria especialista en assessorament en comunicació pública amb una visió global i transversal que contempla la seva dimensió política, social i institucional. 

"A Ideograma estem compromesos amb la formació i la recerca. A més d'organitzar esdeveniments propis vinculats als nostres temes d'interès, tenim una forta vinculació en aquest àmbit que es tradueix, d'una banda, en què la majoria dels membres de l'equip són professors en diferents universitats que ofereixen màsters i postgraus relacionats amb la política, la comunicació, la sociologia o la societat xarxa".