2n Estudi de Credibilitat de la Càtedra Ideograma-UPF: Anàlisi de credibilitat de la informació segons l'atribució de fonts en temps de Covid-19. per Reinald Besalú, Carles Pont-Sorribes i Aleix Martí.
2n Estudi de Credibilitat de la Càtedra Ideograma-UPF: Anàlisi de la credibilitat de la informació a Twitter segons la tipologia de líder d'opinió, en el context de la Covid-19. per Reinald Besalú, Carles Pont-Sorribes i Aleix Martí. 

1r Estudi de Credibilitat de la Càtedra Ideograma-UPF: Anàlisi de la Credibilitat de la Informació Política en l'entorn digital. per Carles Pont-Sorribes, Reinald Besalú, Edgar Rovira, Santiago Castelo i Metzeri Sánchez.

1r Estudi de Credibilitat de la Càtedra Ideograma-UPF: L'ús de WhatsApp com a eina d'informació política. per Carles Pont-Sorribes, Reinald Besalú i Metzeri Sánchez.
La comunicació de la dreta radical populista a xarxes socials. Anàlisi dels casos de Santiago Abascal a Twitter, Matteo Salvini a Instagram i Keiko Fujimori a TikTok per Sandra Pallarés.

 
Desinformación en la población sénior: el impacto de la verificación en la credibilidad informativa  per : Aleix Martí-Danés, Carles Pont-Sorribes, Reinald Besalú, Ruth Rodríguez-Martínez, Marcel Mauri-Rios, Xavier Ramon-Vegas, Roger Cuartielles