Visualització del contingut web

En seguit us deixem amb els principals continguts relacionats amb tot el succeït a L'Acte Acadèmic de Graduació de la Promoció 2008 el día 1 de Juliol de 2008 a l'auditori del campus de la Ciutadella.

  • Lliçó de graduació:
  • Álbum de fotos de l'acte
  • Vídeos de la graduació:
    • Vídeos dels parlaments